مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

مقايسه روش‌هاي مختلف شيرين سازي آب :

متن :

اسمز معکوس يا روش هاي تبخيري؟
هر دو سيستم، عمل حذف نمک‌ها و ساير مواد جامد از آب دريا را به خوبي انجام مي‌دهند. انتخاب سيستم حرارتي يا غشايي بر اساس مکان‌هاي مختلف و نوع کاربري و احتياجات به خصوص صورت مي‌گيرد که برخي از آن‌ها به شرح زير است:

نوع انرژي و موجوديت آن
چون انرژي، عامل مهمي در اقتصاد آب شيرين کن‌هاست، ارزيابي گزينه‌ي انرژي به طور کامل ضروري است. با توجه به هزينه‌ي کم انرژي الکتريکي، روش‌هاي RO و بعضي اوقات روش MVC (متراکم سازي مکانيکي بخار آب) توصيه مي‌شود. اگر مقادير فراوان بخار با حرارت اضافي و با هزينه‌ي پايين در دسترس باشد، در آن صورت استفاده از روش‌هاي MSF (تبخير ناگهاني چند مرحله‌اي) يا MED (روش تقطير جند مرحله‌اي) در اولويت قرار مي‌گيرد.

اندازه واحد آب شيرين کن
در واحدهاي با اندازه کوچک، روش‌هاي RO و MVC کاهش يافته و در سيستم هاي RO ،MSF يا MED تغيير مي‌يابد.

کيفيت آب اوليه (خام)
در صورت کيفيت پايين آب اوليه (خام)، فرايند تبخيري ترجيح دارد، زيرا احتياج به فرايند پيش تصفيه درباره فرايندهاي MED ،MSF و MVC بسيار کم‌تر از آن درباره سيستم RO است.

سادگي بهره برداري
سيستم‌هاي MSF به نگهداري و تعميرات کم‌تري نياز دارند. نيازهاي بهره برداري و نگهداري در باره سيستم‌هاي MED کمي بيش از سيستم MSF است. پيچيدگي سيستم RO معمولا مربوط به احتياجات پيش تصفيه است. اگر چه بهره برداري MVC نسبتا ساده است، اما کمپرسورهاي موجود در اين سيستم به ميزان نگهداري و تعميرات زيادي نياز دارند.

کيفيت محصول آب توليد شده
اگرچه سيستم‌هاي آب شيرين کن به منظور دستيابي به فراورده آب با کيفيت مطلوب و در حد نياز طراحي مي‌شوند، اغلب سيستم‌هاي تبخيري از فرايند تقطير استفاده مي‌کنند که در آن محصول آب توليد شده داراي کيفيت بالا و نيز TDS آن کمتر از 25 ميلي گرم در ليتر است، در حاليکه سيستم‌هاي RO براي دستيابي به يک کيفيت مشابه نياز به دو يا چند مرحله دارند.

مقدار آب ورودي
سيستم‌هاي RO و MVC نسبت به سيستم‌هاي MSF و MED، نياز به مقادير آب ورودي کم‌تري دارند و علت اين امر عدم نياز آن‌ها به آب سرد است.

هزينه سرمايه گذاري
هزينه‌هاي سرمايه گذاري سيستم RO کم‌تر از فرايندهاي تبخيري است.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  اشتباهات مهم در نصب کولر گازي (قسمت چهارم)
•  شير ترموستاتيک رادياتور چيست؟
•  تفاوت داکت اسپليت با سيستم رادياتور و اسپليت ديواري
•  ليست مراکز سرويس شرکت فني مهندسي مهاجر
•  چيلر چيست؟
•  نحوه صحيح مهر و موم و درزگيري داکت اسپليت
•  چگونه مشکل کم بودن فشار آب خانه خود را حل کنيم؟
•  محاسبات و فرمول هاي مورد نياز يک مهندس تاسيسات
•  کويل هاي سرمايش در هواساز و فن کويل
•  مزاياي شيرهاي ترموستاتيک رادياتور
•  انواع مختلف فيلترهاي مورد استفاده در کولرهاي گازي جهت تصفيه هوا
•  خازن کولر گازي و روش‌هاي تست آن
•  بررسي تجهيزات يک موتور خانه
•  طرز راه اندازي و نگهداري چيلر
•  سيستم آبگرمکن خورشيدي

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر