مقالات تخصصي تاسيسات



موضوع مقاله

نحوه عملکرد آبکرمکن هاي غير مستقيم :

متن :

آب گرمکن کويلي
در آبگرمکن‌هاي کويلي در داخل لوله‌هاي کويل، آب گرم ديگ در حال حرکت است و آب اطراف خود يعني داخل منبع را گرم مي‌کند.
معمولا جنس لوله از مس است و تبادل حرارت از سيال داخل آن به آب سرد داخل منبع عمل مي‌شود.
سيال گرم کننده، آب گرم يا سيال ديگري است.
سطح لازم کويل گرم کننده از رابطه‌ي زير محاسبه مي‌گردد.

F=8.33 G(t2-t1)/U.tm

F: سطح جانبي کويل بر حسب متر مربع يا فوت مربع
G: مقدار آب لازم براي گرم شدن بر حسب گالن در ساعت يا ليتر در ساعت
U: ضريب انتقال حرارتي لوله‌ي کويل
t2: درجه حرارت آب گرم خروجي مصرفي
t1: درجه آب سرد ورودي
tm: اختلاف درجه‌ي حرارت متوسط بين آبگرم مصرفي خروجي و آب سرد ورودي و آب گرم کننده است و از رابطه زير بدست مي‌آيد:

(tm=ts-(t1+t2/2

که ts درجه حرارت آب گرم کننده است.


آب گرم کن منبع دوجداره
به جز آبگرمکن‌هاي کويلي يک نوع آبگرمکن غير مستقيم ديگر نيز وجود دارد که به منبع دوجداره معروف مي‌باشند. در اين آبگرمکن‌ها آب گرم کننده يا بخار در جدار خارجي گردش و آب موجود در داخل جدار را براي مصرف گرم مي‌کند. مقدار گرماي تبادل شده از رابطه زير به دست مي‌آيد.

(Q=UF(t2-t1

Q: مقدار حرارت تبادل شده بر حسب کيلو کالري در ساعت
F: سطح مشترک دو جدار بر حسب متر مربع يا فوت مربع
U: ضريبي که به جنس و ضخامت فلز آب گرم کن بستگي دارد بر حسب کيلوکالري بر ساعت متر مربع درجه سانتيگراد يا بي‌تي‌يو بر ساعت فوت مربع درجه فارنهايت


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله


دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر