مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

نحوه محاسبه BTU :

متن :انتخاب  کولر گازي متناسب با فضاي موجود بسيار حائز اهميت است. چرا که معمولا پس از نصب امکان تعويض کولر وجود ندارد و تعويض کولر قبل از نصب نيز با هزينه و مشکلاتي همراه است پس بهتر است با اطلاعاتي که در زير نوشته شده کولر گازي مناسب فضاي خود را انتخاب کنيد. شما ضمنا مي‌توانيد از اطلاعات و راهنمايي‌هاي کارشناسان اين مجموعه با  تماس با شماره‌هاي 88323241-021 | 88320448-021 | 88323528-021  بهره بگيريد.


کولر گازي دستگاهي است که عملکردي مشابه يخچال دارد. کمپرسور دستگاه گاز مخصوص را به مايع تبديل کرده و گاز فشرده شده به صفحه‌هاي رادياتوري دستگاه رسيده و با دريافت گرماي محيط گاز فشرده مايع شده، مجددا به گاز تبديل مي‌شود اين پروسه تا رسيدن دماي محيط به دماي مطلوب ادامه خواهد يافت در طي اين عملکرد کمپرسور دستگاه بايستي زماني براي استراحت داشته باشد. درصورتي که اين زمان به کمپرسور داده نشود ممکن است موجب آسيب رسيدن به دستگاه شود پس به همين دليل ما نمي‌توانيم در فضاي مورد نظرخود هر کولر گازي را که خواستيم نصب کنيم. در اصل بايد کولري انتخاب و نصب شود که بسته به فضا بتواند زمان استراحتي براي موتور بدست آيد پس در انتخاب کولر گازي فضاي ما تعيين کننده است.

ميزان سرمادهي کولر با معيار BTU مشخص مي‌گردد، BTU بالاتر ميزان سرمادهي بيش‌تر در واحد زمان است. البته بدين معنا نيست که دماي باد کولر خنک‌تر است بلکه ميزان سرمايي که وارد محيط مي‌شود بيش‌تر خواهد بود.


  - محاسبه BTU متناسب با فضا

تعيين مقدار مشخص سرمادهي براي يک فضا شايد خيلي دقيق نباشد چرا که وضعيت فضاي موجود، تعداد دستگاه‌هاي گرمازايي که در فضا وجود دارد، ميزان قرار گيري در معرض آفتاب، ارتفاع ديوار تا سقف و بسياري از موارد ديگر در آن دخيل است اما بر اساس فضاي متوسط در شرايط آب و هوايي نه خيلي گرم معيارهايي را ارايه مي‌کنيم اما درصورتي که موقعيت شما درمناطق گرم، شرجي و يا ميزان آفتاب گيري زياد و پنجره‌هاي بزرگ است و يا اينکه کولر را براي آشپزخانه انتخاب مي‌کنيد بايستي کولر با توان بالاتر را انتخاب کنيد.

انتخاب کولر گازي براي اتاق:
انتخاب کولر گازي براي اتاق 36 مترمربعي با ابعاد 6*6 متر تقريبا 6,000 تا 10,000 بي تي يو سرمادهي مورد نياز است.

انتخاب کولر گازي براي فضاي چند اتاقه:
براي فضايي در حدود 70 متر مربع سرمادهي معادل 10,000 تا 16,000 بي تي يو مورد نياز است.

انتخاب کولر براي فضاهاي بزرگ:
ميزان سرمادهي مورد نياز براي فضاهاي بزرگ‌تر از 75 متر مربع و تا حدود 185مترمربع تقريبا 16,000 تا 28,000 بي تي يو مي‌باشد.


توجه داشته باشيد که مقادير اعلام شده براي يک اتاق با شرايط ايده‌آل است به مقدار اعلام شده مقادير ديگري اضافه خواهد شد که در ادامه نوشته شده است:

4,000 BTU براي هر اتاقي که زير سقف (طبقه آخر ساختمان) و يا روي کف (طبقه اول ساختمان) واقع شده است.

4,000 BTU براي هر اتاقي که در مجاورت آشپزخانه قرار دارد.

1,500 BTU براي هر پنجره اي که در معرض نور آفتاب قرار مي‌گيرد.

1,500 BTU براي اتاق‌هايي که در زير آن‌ها آشپزخانه و يا موتور خانه قرار گرفته.

600 BTU به ازاي هر نفر که در اتاق قرار مي‌گيرد.

درصورتي که اتاق در بخش سايه ساختمان بدون آفتاب گير قرار بگيرد مي‌توانيد 1,000 BTU کم کنيد.موارد ذيل بر اساس فضاهاي دقيق‌تر تعيين شده است:
توجه: درصورتي که مطالب اين بخش را مطالعه نکنيد با استفاده از موارد زير نمي‌توانيد کولر گازي مورد نياز فضاي خود را تشخيص دهيد.

يک اتاق تا 9 مترمربع = 4,000 تا 6,000 بي تي يو

يک اتاق 9 تا 17 متر مربع = 6,000 تا 7,500 بي تي يو

يک اتاق 17 تا 25 مترمربع = 7,500 تا 9,000 بي تي يو

يک اتاق 25 تا 37 مترمربع = 9,000 تا 10,500 بي تي يو

چند اتاقه تا 37 متر مربع = 10,500 تا 12,000 بي تي يو

چند اتاقه 37 تا 46 مترمربع = 12,000 تا 13,500 بي تي يو

چند اتاقه 46 تا 65 مترمربع = 13,500 تا 15,000 بي تي يو

چند اتاقه 65 تا 75 متر مربع = 15,000 تا 16,500 بي تي يو

فضاي بزرگ تا 84 متر مربع = 16,500 تا 18,000 بي تي يو

فضاي بزرگ 84 تا 92 متر مربع = 18,000 تا 19,500 بي تي يو

فضاي بزرگ 92 تا 102 متر مربع = 19,500 تا 21,000 بي تي يو

فضاي بزرگ 102 تا 111 مترمربع = 12,000 تا 22,500 بي تي يو

فضاي بزرگ 111 تا 140متر مربع = 22,500 تا 24,000 بي تي يو

فضاي بزرگ 140 متر تا 158 مترمربع = 24,000 تا 25,500 بي تي يو

فضاي بزرگ 157 تا 177 مترمربع = 25,500 تا 27,000 بي تي يو

فضاي بزرگ 177 تا 205 مترمربع = 27,000 تا 28,500 بي تي يو

به مقادير بالا شرايطي که قبلا توضيح داديم اضافه خواهد شد.چرا از کولر گازي با ظرفيت بالاتر از حد نياز استفاده نکنيم؟

کولر گازي نبايد از ظرفيت مشخص شده خيلي بالاتر باشد به غير از اينکه از دستگاه در مکان‌هاي با آب و هواي خشک استفاده شود. وظيفه کولرگازي علاوه بر سرد کردن محيط کاهش رطوبت نيز مي‌باشد درصورتي که ظرفيت کولرگازي بيش از اندازه باشد قبل از کاهش رطوبت، فضا به دماي مطلوب رسيده و کولر خاموش خواهد شد.
 


چه مقدار ظرفيت سرمادهي براي هر مترمربع ساختمان مورد نياز است؟

هر 1,200 بي تي يو حدود 46 متر فضا را مي‌تواند خنک کند اما اين در شرايط کاملا ايده‌آل و عايق مي‌باشد. اما پارامترهايي که بر روي ميزان خنک شدن محيط اثر مي‌گذارد را نيز بايد درنظر گرفت.
1. موقعيت جغرافيايي ساختمان: شمال ايران، تهران، و يا جنوب ايران
2. ميزان تابش نور مستقيم به ساختمان
3. رنگ و جنس بدنه ساختمان در بخشي که نور آفتاب مي‌تابد
4. ميزان عايق بندي ساختمان
5. تعداد افرادي که از فضا استفاده مي کنند
6. دستگاه‌هاي گرمازا در ساختمان
7. ارتفاع سقف
8. شکل اتاق‌ها در جهت چرخش هوا

معمولا در تهران هر فضاي 20 متري در اتاقي که آفتاب گيري زيادي دارد و داراي چندين پنجره است به 18,000 بي تي يو سرمادهي نياز دارد.

درصورتي که دو تا سه اتاق به نحوي درکنارهم قرار گرفته باشد که با وصل يونيت بيروني بتوان به هر سه فضا اتصالات را رساند مي‌توان از يک کمپرسور با قابليت وصل چند کولر به آن بهره برد. در اين صورت مثلا براي سه اتاق 15 متري که هر کدام به 12,000 بي تي يو سرمادهي نياز دارد مي‌توان با خريد يک يونيت  36,000 BTU و سه پنل 12,000 BTU به هدف مورد نظر رسيد.

فضاهاي بزرگي مانند سالن‌هاي کنفرانس و ... بايستي توسط کولر با پنل‌هاي متعدد خنک شود با توجه به تعداد افرادي که در سالن قرار مي‌گيرند پنل‌ها بايستي در فواصل مناسب نصب گردد. به عنوان مثال مي‌توان از يک يا چند کولر 48,000 با چندين پنل استفاده کرد.

درفضاهاي بزرگي که با مشکل نصب متعدد پنل همراه است معمولا کولرهاي ايستاده قرار مي‌گيرد. يونيت اين کولرها در فضاي بيرون قرار مي‌گيرد و اتصالات به واحد داخلي وصل مي‌شود. کولر گازي ايستاده نيازي به نصب ديواري ندارد و واحد داخلي روي زمين قرار مي‌گيرد. پرتاب باد اين کولرها بيش‌تر است. مدل‌هاي ايستاده در اصل کولر گازي اسپليتي مي‌باشد که واحد داخل آن به جاي پنل ديواري، واحد ايستاده داخلي است. معمولا توان اين کولرها حدود 48,000 تا 80,000 BTU مي‌باشد.

کولر گازي‌هاي پرتابل نوع ديگري کولر گازي است که عملکردي مشابه کولرهاي پنجره‌اي دارد با اين تفاوت که کولر به طور کامل در داخل اتاق قرار مي‌گيرد. يک لوله خروجي هواي گرم نيز از پشت دستگاه به بيرون وصل خواهد شد. محدوديت اين نوع کولرها ميزان سرمادهي است. معمولا اين کولرها با توجه به قرارگيري کمپرسور در داخل دستگاه توان زيادي ندارد و فقط قابل استفاده در فضاهاي کوچک مي‌باشد.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  در انتخاب رادياتور به اين نکات دقت کنيد
•  چرا بايد از فيلترهاي تصفيه آب دوش حمام استفاده کنيم؟
•  آنچه لازم است قبل از خريد يک کولر گازي بدانيم
•  دستگاه هواساز
•  تست کارکرد يا تست فشار کمپرسور
•  تصفيه آب به روش سيستم تبادل يوني
•  شير انبساط
•  همه چيز درباره فن کويل
•  داکت اسپليت چيست؟
•  BTU چيست؟
•  منظور از چيلر دو اثره چيست؟
•  آيا کولرهاي گازي تصفيه هوا هم انجام مي‌دهند؟
•  نکات قابل توجه در انتخاب چيلرهاي تراکمي
•  انواع گازهاي سرمازا
•  تفاوت ديگ آبگرم فولادي با ديگ آبگرم چدني

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر