مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

اجزاي الکتريکي کولر گازي :

متن :

همان‌طور که در مقاله، «اجزاي مکانيکي کولر گازي» به برررسي اجزاء مکانيکي در کولر گازي و اسپليت پرداختيم، در اين مقاله به آشنايي با اجزاء الكتريكي كولر گازي و اسپليت مي‌پردازيم که شامل:

1- موتور الکتريکي
2- رله
3- اورلود
4- ترموستات
5- موتور فن
6- کليد چند حالته (مختص موتور فن)
7- لامپ خبر
8- خازن راه انداز
9- کليد اصلي کولراجزاي الکتريکي کولر گازي:

1. موتور الکتريکي
موتور الکتريکي کولر از نوع موتور آسنکرون است. که با دو سيم پيچ اصلي و کمکي که در لحظه آغازين حرکت و به منظور دستيابي به بيش‌ترين مقدار گشتاور هر دو سيم پيچ با يک‌ديگر در مدار قرار دارند. پس از راه اندازي کولر سيم پيچ کمي توسط رله از مدار خارج مي‌شود. پس از راه اندازي کولر سيم پيچ کمي توسط رله از مدار خارج مي‌شود. پس از استارت و با حرکت موتور گاز سرماساز از مسير برگشت مکيده مي‌شود. پس از آن در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه مکانيکي کولر تزريق مي‌شود تا در جاي خود توليد سرما نمايد.


2. رله
رله از جمله عناصري است که وجود آن در مجموعه الکتريکي اکثر ماشين‌هاي سرماساز از مسير برگشت مکيده شده پس از آن در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه مکانيکي کولر تزريق مي‌شود تا در جاي خود توليد سرما نمايد.


3. اورلود
اورلود علاوه بر جريان کششي موتور حرارت داخل کمپرسور را نيز تحت کنترل خود دارد. به هر دليل هر يک از دو مورد مذکور از حد معيني تجاوز نمايد اورلود تحريک شده و مدار الکتريکي کمپرسور را باز خواهد نمود. مادامي که عيب در مجموعه کولر وجود داشته باشد راه اندازي آن به واسطه وجود اورلود غير ممکن خواهد بود. بديهي است حساسيت بي مورد اورلود به عبور جريان و يا افزايش دما مي‌تواند منجر به بروز عيوب جدي در دستگاه شود.


4. ترموستات
به کمک ترموستات توليد سرما در کولر کنترل مي‌شود. از آن‌جا که لوله بلوي ترموستات مماس با اواپريتور قرار دارد ازدياد سرماي گاز داخل لوله بلور و در نتيجه گاز درون مجموعه، لوله مويي فانوسک ترموستات را تحت تأثير قرار داده و موجب عملکرد (اتومات) کليد ترموستات مي‌شود. بديهي است با افزايش دما و انبساط فانوسک بر اثر افزايش حجم گاز کليد ترموستات مجددا به حالت بسته در آمده و سرماسازي کولر دوباره آغاز خواهد شد.


5. موتور فن
از آن‌جا که نياز به هواي خنک در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است، موتور فن يا به عبارتي موتوري که قرار است هواي جهت لازم جهت وزيدن به اواپريتور را تأمين کند نيز چند سرعته است. يک سيم مشترک و بازي تعداد دورشان داراي سرسيم‌هاي خروجي از موتور هستند.


6. کليد چند حالته (فن)
توسط اين کليد به سرعت‌هاي مختلف فن فرمان داده مي‌شود. اين کليد تا حدودي ياد آور کليد چند حالته پنکه سقفي است با اين تفاوت که در ساختمان اين کليد از سيم پيچ با خروجي‌هايي متفاوت استفاده نشده است.


7. لامپ خبر
توسط اين لامپ حالت کار کمپرسور مشخص مي‌شود. در اکثر کولرهاي گازي لامپ خبر را با کمپرسور را در حالت موازي قرار مي‌دهند تا روشن شدن آن بيان‌گر توليد سرما در کولر باشد و خاموشي آن نيز اتومات ترموستات را نشان مي‌دهد. جايگاه لامپ خبر در قسمت تابلوي برق کولر گازي است.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  سيستم رفع كريستال در چيلرهاي جذبي
•  تفاوت گازهاي R22 و R407 کولر گازي
•  سرمايش چيست؟
•  سيستم هاي هيدرونيک چيست؟
•  تاثير شارژ گاز کم يا زياد بر کولر گازي
•  دستگاه زنت چيست؟
•  اسپليت با کولر گازي چه تفاوتي دارد؟
•  مقايسه مبردهاي اصلي
•  انواع اواپراتور
•  نقش کندانسور در کولر گازي
•  آموزش جمع کردن گاز کولر گازي (پمپ دان کردن)
•  مضرات سيستم گرمايش از کف
•  کولر گازي اينورتر در چه زماني مفيد است؟
•  سرويس و نگهداري داکت اسپليت چگونه است؟
•  کولر گازي معمولي بخريم يا اينورتر؟

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر