مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

نکات قابل توجه در انتخاب چيلرهاي تراکمي :

متن :

منظور از ظرفيت اسمي و واقعي در چيلرها:
ظرفيت اسمي، ظرفيتي است که در کاتالوگ شرکت سازنده براي يک چيلر در يک دماي کاري (12-7) مشخص و دماي محيطي که معمولا 35 درجه سانتي‌گراد در نظر گرفته مي‌شود اعلام مي‌گردد و ظرفيت واقعي برودتي است که چيلر تحت شرايط کارکرد خود ايجاد مي‌کند. به طور کلي ظرفيت برودتي توليدي توسط يک چيلر به شرايط محيط کارکرد آن چيلر بستگي دارد و اين شرايط محيطي (دما) بايد در هنگام انتخاب چيلر لحاظ گردد. به همين دليل ضرايب تصحيح در دماها و شرايط کاري مختلف معمولا توسط سازندگان دستگاه در کاتالوگ دستگاه براي انتخاب صحيح چيلر ارائه مي‌گردد.

يکي از واحدهاي متداول سنجش ظرفيت در چيلر «تن تبريد» است که ميزان انرژي توليدي دستگاه را نشان مي‌دهد. هر btu/h 12000 برابر يک تن تبريد مي‌باشد.
ضريب عملکرد يا  cop برابر است با انرژي توليدي دستگاه تقسيم بر مقدار کار انجام شده بنابراين نياز به برج خنک کن دارد. ولي کندانسور چيلر تراکمي هوا خنک با هوا خنک شده و نياز به برج ندارد.
مصرف برق چيلر تراکمي هوا خنک به ازاي هر تن تبريد حدود 2.1 کيلووات و چيلر تراکمي آب خنک به ازاي هر تن تبريد حدود 7.0 کيلووات مي‌باشد.


انوع کمپرسور در چيلرهاي تراکمي:
 - چيلر تراکمي با کمپرسور رفت و برگشتي

 - چيلرتراکمي با کمپرسور اسکرو

 - چيلر تراکمي با کمپرسور اسکرال

 -  چيلر تراکمي با کمپرسور سانتريفيوژ

 - چيلر اسکرو ظرفيت پيوسته (Stepless):
چيلر اسکرو ظرفيت پيوسته (Stepless) چيلري است که قابليت توليد برودت منطبق با نياز لحظه اي ساختمان را داراست. در چيلرهاي اسکرو وقتي ظرفيت کمپرسور به کمتر از 50% مي‌رسد، به دليل کاهش فشار کمپرسور امکان بازگشت روغن به کمپرسور از کندانسور و يا باقي ماندن روغن در خط وجود خواهد داشت که مي‌تواند باعث آسيب جدي به کمپرسور گردد. اين مشکل از طريق پيش‌بيني‌هايي در مسير لوله کشي از کمپرسور به کندانسور قابل رفع مي‌باشد. بنابراين در صورتي که اين پيش‌بيني‌ها توسط کارخانه سازنده در ساختمان چيلر به عمل آمده باشد، امکان کارکرد زير 50% وجود دارد و در غير اين صورت اين امکان وجود نخواهد داشت.


تعداد کمپرسورها در چيلرهاي تراکمي:
از نظر عملکرد و نيز نگهداري هرچه تعداد کمپرسورها بيش‌تر باشد، چيلر بهتري در اختيار خواهيم داشت و محدوديتي درتعداد کمپرسورها وجود ندارد. اما همواره محدوديت‌هاي ديگري در پروژه ها وجود دارند (از قبيل افزايش قيمت اوليه، کمبود فضا جهت نصب چيلر و …) که امکان افزايش بي‌رويه کمپرسورها را سلب مي‌نمايد، که در اين شرايط بايد حالت بينابين انتخاب گردد.


مبردها:
مبردهاي مرسوم در تهويه مطبوع کلاً شامل دو دسته مي باشند:
دسته اول: CFC ها (کلروفلوئروکربن) مانند: R22
دسته دوم: HFC ها (هيدروفلوئروکربن) مانند: R-134a ،  R-407C ، R410A

مبردهاي دسته اول به دليل داشتن کلر، براي لايه اوزون مضر بوده و استفاده از آن‌ها در بسياري از کشورها ممنوع شده است. از لحاظ راندمان گاز R22  داراي بالاترين راندمان و پس از آن R134a  و R407C قرار دارند. راندمان اين دو مبرد 1 درصد کم‌تر از R22 مي‌باشد.
استاندارد ASHRAE-34 سطوح مختلف ايمني کار با مبردها را بر اساس شدت سمي بودن و اشتعال پذيري آن‌ها ارائه کرده است. مبردهاي HFC-134a و HFC-407C و HFC- 410A  در دسته A1 قرارداده شده اند که مبردهاي  اين دسته از لحاظ سمي بودن در سطح پايين‌تري قرار گرفته و انتشار اشتعال نيز ندارند و جزء مبردهاي سبز و پاک محسوب مي‌شوند.


نقش روغن در کمپرسور اسکرو:
روغن در کمپرسور اولاً باعث خنک شدن کمپرسور مي‌گردد. ثانياً روغن بين صفحات اسکرو و گاز مکش شده را پر مي‌کند تا بتواند گاز را فشرده کند بنابراين اگر روغن نباشد کار کمپرسور صفر مي‌شود.
Oil Separator وسيله‌اي است که در کمپرسورها وظيفه جداسازي روغن از مبرد و جلوگيري از خروج روغن از کمپرسور را به عهده دارد.
مقايسه ميزان بازده و کاربرد انواع مبدل‌هاي حرارتي (پوسته و لوله و صفحه‌اي) در چيلرها:
مبدل‌هاي حرارتي صفحه‌اي بازده بهتري نسبت به مبدل‌هاي پوسته و لوله دارند اما به دليل سختي موجود در آب نگهداري اين نوع مبدل‌ها بسيار دشوارتر است و به همين دليل مبدل‌هاي پوسته و لوله در چيلرها مرسوم‌تر هستند. همچنين مبدل پوسته و لوله به دو صورت مي‌تواند وجود داشته باشد.

حالت اول: آب در لوله و مبرد در پوسته (Flooded)
حالت دوم: مبرد در لوله و آب در پوسته (Direct Expansion)

در اواپراتور انبساط مستقيم  Direct Expansion مبرد در داخل لوله‌ها و آب درون پوسته جريان دارد در حالي که در اواپراتور  Flooded مبرد در پوسته انبساط مي‌يابد و آب درون لوله‌ها در گردش هستند. اين الگوي جريان در اواپراتور  Flooded  باعث مي‌شود که ظرفيت و نسبت بازده انرژي (EER) نسبت به اواپراتور انبساط مستقيم  Direct Expansion  بيش‌تر باشد زيرا در اين حالت اختلاف دماي مبرد در حال جوش درون پوسته و آب سرد خروجي از لوله‌هاي چيلر کم‌تر از 3 درجه‌ي فارنهايت مي‌باشد و در مقابل در يک اواپراتور Direct Expansion  تفاوت دماي تبخير مبرد و آب سرد خروجي از پوسته بين 8 تا 10 درجه‌ي فارنهايت است. بديهي است که با يک کمپرسور مشابه و دماي خروجي يکسان براي آب سرد، دماي تبخير در سيستم  Flooded  در مقايسه با سيستم  Direct Expansion  بالاتر است.
در سيستم  Direct Expansion براي اينکه از برگشت مايع به کمپرسور جلوگيري شود دماي گاز فوق داغ مکش توسط تروتلينگ TXV  در 10 تا 15 درجه‌ي فارنهايت ثابت نگه داشته مي‌شود. در سيستم  Flooded  مبرد درون پوسته به جوش آمده، تبخير شده و از بالاي اواپراتور با دماي حدود 3 تا 5 درجه فارنهايت خارج مي‌شود. اين کاهش در دماي گاز فوق داغ مکش سبب افزايش بازده ظرفيتي کمپرسور مي‌شود. بعلاوه در طراحي سيستم‌هاي  Direct Expansion براي اينکه از برگشت روغن به کمپرسور هم در حالت Full load و هم در حالت Reduced load اطمينان حاصل شود، سرعت جريان در لوله بيش‌تر در نظر گرفته مي‌شود و اين سبب افزايش افت فشار در اواپراتور خواهد بود و بلعکس در يک اواپراتور  Flooded  افت فشار سمت پوسته بسيار کم است که در نتيجه ظرفيت مازادي که براي جبران افت فشار در اواپراتور در نظر گرفته مي‌شود در طراحي Flooded بسيار کم‌تر بوده و بطور کلي کمپرسوري که در يک سيستم Flooded  کار مي‌کند قادر به فراهم کردن ظرفيت بيش‌تري  نسبت به سيستم Direct Expansion  است.
در چيلر با اواپراتور Flooded اين اطمينان وجود دارد که تمام لوله‌هاي اواپراتور کاملا در مبرد در حال جوش مستعرق هستند در نتيجه بازده Full load عالي و حتي در حالت  Part load  بهتر خواهد بود زيرا در حالت  Part load  نيز کل سطوح انتقال حرارت لوله‌هاي اواپراتور بکار گرفته مي‌شود. اما در اواپراتور Direct Expansion  به دليل اينکه سرعت مبرد گازي در لوله‌ها، جهت برگشت مناسب روغن بايد به ميزان مناسب حفظ شود. برخي از دسته لوله‌ها در شرايط Part load  بسته مي‌شوند. در نتيجه از کل سطح انتقال حرارتي که در حالت  Full load  مهيا است استفاده نمي‌شود و در مقايسه با اواپراتور  Flooded  در شرايط Part load  نظير، بازده کم‌تري دارد.
در يک اواپراتور Direct Expansion  جريان آب داخل پوسته و بطور مورب روي لوله‌ها برقرار است و توسط بافل‌هاي عمودي هدايت مي‌شود. اين جريان در مقايسه با جريان آب داخل لوله‌هاي يک اواپراتور Flooded  افت فشار بيش‌تري دارد. در نتيجه چيلرهاي  Flooded  به پمپ‌هاي آب کوچک‌تر با مصرف انرژي کم‌تري نياز دارند.
به طور عمومي اواپراتور Direct Expansion  براي ظرفيت‌هاي پايين و متوسط که راندمان دستگاه چيلر چندان مهم نيست و مسئله اصلي کم بودن هزينه اوليه است استفاده مي‌شود. در حالي که با افزايش هزينه انرژي و لزوم کاهش مسئله گرمايش جهاني، چيلرهاي با اواپراتور Flooded  نه تنها در ظرفيت‌هاي بالا بلکه در ظرفيت‌هاي پايين و متوسط هم بيش‌تر عموميت خواهند يافت. دريک مبدل Tube & Shell بخش قابل شستشو لوله‌ها مي‌باشد. در نتيجه در اواپراتور Direct Expansion  رسوب گرفتگي آب درون پوسته قابل رفع نيست اما در اواپراتور Flooded که آب درون لوله‌ها جريان دارد به راحتي، بدون نياز به باز کردن اتصالات پايپينگ آب سرد، مي‌توان در پوش‌هاي مخزن اواپراتور را باز کرد و لوله‌ها را با برس‌هاي اتومات شست و بدين ترتيب از افت بازدهي سيستم به واسطه مقاومت رسوب در برابر انتقال حرارت جلوگيري کرد.بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  تفاوت کولر گازي اينورتر با کولر گازي معمولي
•  انواع داکت اسپليت و مزاياي آن
•  چگونگي بهره برداري بهينه از کولرهاي گازي و اسپليت ها
•  راهنماي خريد کولر آبي
•  چرا خازن کولر گازي مدام معيوب مي‌شود؟
•  انواع مختلف فيلترهاي مورد استفاده در کولرهاي گازي جهت تصفيه هوا
•  روش‌هاي کاهش مصرف برق در داکت اسپليت‌ها
•  نقش کپيلاري تيوپ (لوله موئين) در کولر گازي
•  خنکي سريع و بي دردسر با کولر گازي پرتابل
•  چيلر جذبي چيست؟
•  نکات قابل توجه در انتخاب چيلرهاي تراکمي
•  مزاياي سوناي پيش‌ساخته
•  علت کدر شدن آب استخر
•  بهينه سازي مصرف انرژي
•  فن کويل چيست

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر