مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

آشنايي با منبع انبساط :

متن :

به منظور تثبيت فشار سيستم و فراهم آوردن امکان انبساط حجمي آب در اثر افزايش دما در سيستم‌هاي بسته، لازم است از ظرفي به نام منبع انبساط استفاده شود. منبع انبساط ممکن است بصورت باز يا بسته باشد:


منبع انبساط باز:
اين منبع که با هواي آزاد در ارتباط است در خط مکش پمپ و برفراز بالاترين مبدل حرارتي ساختمان (حداقل 7 فوت بالاتر) نصب مي‌شود. اتصال منبع انبساط به خط مکش پمپ سبب مي‌گردد که سمت مکش تحت فشار آتمسفر قرار داشته هوا نتواند به داخل سيستم نفوذ کند. فشار استاتيکي ناشي از ارتفاع آب در منبع انبساط که روي پمپ اعمال مي‌شود بايد بيش‌تر از افت فشار آب در لوله، از محل اتصال به لوله انبساط تا سمت مکش پمپ باشد. هرچند که از لحاظ تئوري مي‌توان منبع انبساط را تنها با يک لوله با سيستم مرتبط نمود ولي بهتر است به منظور شرکت دادن آب منبع انبساط در سيرکولاسيون، دو لوله يکي براي رفت و ديگري جهت برگشت آب از منبع انبساط در نظر گرفته شود. منبع انبساط در نظر گرفته شود. منبع انبساط باز براي سيستم‌هاي حرارت مرکزي با فشار کم و دماي حداکثر 180F مناسب است.


محاسبه حجم منبع انبساط باز
محاسبه حجم منبع انبساط باز از دو روش انجام مي‌شود. روش اول دقيق‌تر و روش دوم ساده تر است:

 - روش اول:
در اين روش قدم به قدم مطابق دستور عمل مي‌کنيم:
1- براي محاسبه حجم آب داخل لوله‌ها بدين ترتيب که وزن آب برحسب پاوند بر يک فوت طول لوله با قطرهاي مختلف را از جداول استخراج نموده در کل طول لوله کشي (رفت به اضافه برگشت) ضرب مي‌کنيم تا وزن آب در لوله‌ها برحسب پاوند بدست آيد، سپس مقدار بدست آمده را تقسيم بر 8.33 نموده حجم آب را برحسب گالن بدست مي‌آوريم.

2- تعيين حجم آب داخل ديگ و ساير وسايل مبدل حرارتي به گالن، اين مقدار معمولا در کاتالوگ وسايل مذکور داده مي‌شود.

3- تعيين درصد افزايش حجم آب بازاء افزايش دماي آب ورودي به سيستم

4- تعيين حجم منبع انبساط با استفاده از فرمول زير:
درصد  افزايش حجم آب x (حجم آب داخل وسايل مبدل حرارتي + حجم آب درون لوله‌ها = حجم منبع انبساط


 - روش دوم:
اين روش از دقت کمتري نسبت به روش پيشين برخوردار است:
V=QB/6400

V: حجم منبع انبساط باز برحسب گالن
QB [Btu/hr]: قدرت حرارتي ديگ

چنانچه ذکر شد، منبع انبساط باز ممکن است با يک لوله و يا دو لوله يکي براي رفت و ديگري براي برگشت آب، به سيستم مربوط شود.


منبع انبساط بسته
اين منبع در سيستم‌هاي گرمايش با دماي آب زياد (بيش از دماي جوشش آب درفشار جو) و نيز در مواردي که به علت محدوديت ارتفاع موتور خانه يا هر دليل ديگري نتوانيم از منبع انبساط باز استفاده نماييم، به کار مي‌رود. اين منبع که در هر جاي ساختمان مي‌تواند قرارگيرد، با هواي آزاد ارتباط ندارد و فشارسيستم توسط بالشتک هوا، بخار و يا يک گاز بي اثر مانند ازت که نيمي از حجم منبع را اشغال مي‌کند تامين مي‌گردد. حداکثر فشار بستگي به مقتضيات طرح دارد و جهت کنترل آن از شير اطمينان استفاده مي‌گردد. حداقل فشار در منبع انبساط بايد به اندازه‌اي باشد که موقع سرد بودن سيستم بالاترين رادياتور از آب پر باشد. ضمنا لازم است در تمام نقاط مرتفع سيستم شيرهاي هواگيري نصب شوند.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  برآورد فضاي مورد نياز موتور خانه
•  تفاوت ديگ آبگرم فولادي با ديگ آبگرم چدني
•  چهار عيب عمده شيرهاي آب اتوماتيک
•  نيترات چيست؟
•  مقايسه سيستم داکت اسپليت با چيلر و فن کوئل
•  گرمايش از کف چيست؟
•  روش حل مشکل سر و صداي لوله‌هاي آب
•  تقسيم بندي انواع پمپ
•  راهنماي خريد دستگاه تصفيه آب خانگي
•  انواع کمپرسور کولر گازي
•  استفاده از پکيج در واحدهاي کوچک‌تر از 60 متر ممنوع است
•  نکات مهم در مورد بخاري ها
•  تنوع ظاهري رادياتورها
•  دستگاه هواساز
•  فوايد گاز ازن

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر