مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

آشنايي مختصر با اير واشر :

متن :

دستگاه اير واشر غبار و ذرات و ساير آلودگي‌ها را از هوايي که به آن وارد مي‌شود زدوده و هواي تميز را بيرون مي‌دهد.

هوا توسط بادزن دستگاه به داخل مکيده شده و با عبور از ديفيوزر به قسمت آب‌فشان مي‌رسد که در آن‌جا ذرات معلق و آلودگي‌ها توسط باراني از پودر آب شسته شده و هواي تميز به سمت محلمورد نظر تهويه مي‌شود. آبي که براي شستشوي هوا بکار مي‌رود بايد قبل از گردش مجدد در دستگاه اير واشر تميز تميز شود براي اين کار آب از يک صافي عبور کرده و اجرام و ذرات از آن گرفته مي‌شود.

در هواي خيلي سرد که امکان يخ زدن آب پاششي وجود دارد براي جلوگيري از اين امر يک کويل گرمکن آب استفاده مي‌شود. دستگاه اير واشر علاوه بر زدودن گرد و غبار و آلودگي ها از هوا 3 کار مهم ديگر نيز انجام مي‌دهد:
1. رطوبت زني
2. رطوبت گيري
3. خنک کردن هوا به روش تبخيري

از اين رو در هواي گرم و خشک به عنوان يک دستگاه خنک کننده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.


نگهداري دستگاه ايرواشر
نگهداري دستگاه ايرواشر شامل موارد زير مي‌باشد:

 - نظافت و تميزکاري:
لازم است قسمت‌ها و اجزاي زير در فواصل زماني معين مرتبا از اجرام و کثافات پاک شوند:

1. تيغه‌هاي دمپر و ميله‌هاي رابط آن‌ها:
(در صورتي که دستگاه دمپر داشته باشد) در اينصورت بايد زنگ روي دمپرها را پاک کرد.

2. کل قسمت‌هاي آب فشان شامل لوله‌هاي اصلي و لوله‌هاي قائم و نازل‌ها:
هر گونه گرفتگي نازل‌ها مي‌تواند روي فشار و مقدار و کيفيت بارش آب تاثير منفي بگذارد.

3. تست زيرين دستگاه و شناور فلو سوئيچ

4. تيغه‌هاي قطره گير

5. صافي:
اگر صافي از نوع خود پاک شو نيست بايد هر هفته تميز شود.

6. واشر لاستيکي و کليه درز بندها

7. سيني تجمع لجن


 - بادزن:
زواياي تيغه‌ها و فواصل آن‌ها بايد مرتبا بازرسي و در صورت لزوم تنظيم شود. در فواصل زماني معين بايد موتور بادزن طبق دستورالعمل کارخانه سازنده پياده شود و مورد بازرسي قرار گيرد.


 - روانکاري:
لازم است ياتاقان‌هاي بادزن هر 4 ماه بازرسي و گريس کاري شود (با گريس مقاوم در برابر آب).
ياتاقان‌هاي محور اصلي صافي خودکار بايد بازرسي شود. اگر ياتاقان‌ها بصورت مستمر کار مي‌کنند بايد سالي يک مرتبه روانکاري شود و چنانچه خارج از آب کار مي‌کنند بايد هر 3 ماه يک بار روانکاري شود.بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  5 دليل براي خريد کولر گازي اينورتر به جاي اسپليت معمولي
•  راهنماي انتخاب گرم‌کننده‌هاي سونا
•  تقسيم بندي انواع پمپ
•  بهره برداري بهينه از کولر گازي
•  دستورالعمل نصب يک ترموستات ديجيتالي
•  بايدها و نبايدها در تهيه‌ي کولر گازي
•  روش انتخاب پمپ آب خانگي
•  چگونه قبل از تماس با لوله کش، نشتي لوله کشي خانه خود را پيدا کنيم؟
•  استفاده بهينه و کاهش مصرف کولر آبي
•  مقايسه کولر گازي معمولي با کولر گازي اينورتر
•  آشنايي مختصر با اير واشر
•  محل مناسب براي تعبيه سوناي خانگي
•  چطور مي‌توان بدون کولر خانه را خنک نگه داشت؟
•  معرفي VRF
•  تصفيه آب به روش EDR) Electro dialysis Reverse)

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر