مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

خواص شيميايي و ايمني مبردها :

متن :

مهم‌ترين خواص شيميايي و ايمني يک مبرد كارساز، عبارت‌اند از:

1- مبرد نبايد چه در حالت خالص و چه در حالت تركيب با خلاء سمي باشد.

2- مبرد بايد غير قابل اشتعال و انفجار باشد. آمونياک، در تركيبي با هوا قابل انفجار است اما فريون‌ها فاقد قابليت اشتعال و انفجار مي‌باشد.

3- مبرد نبايد قابل تركيب با مواد سازنده‌ي اجزاء سيستم تبريد باشد. به طور مثال مبرد آمونياک قابل تركيب با مس بوده و به همين علت در ساخت سيستم تبريد آمونياکي از آهن استفاده مي‌شود.

4- مبرد نبايد تأثيرات منفي بر مواد غذايي داشته باشد. به طور مثال مبرد آمونياک مزه‌ي بعضي از مواد غذايي داراي رطوبت را ازبين برده و ممكن است آن‌ها را سمي كند.

5- قابليت حل مبرد در روغن كه منجر به تغيير درجه‌ي غلظت روغن مي‌شود اهميت ويژه‌اي دارد زيرا مشخص كننده‌ي مراحلي است كه لازم است روغن كاري انجام گيرد. مبردهايي مانند آمونياک يا انيدريد كربنيک كه قابل حل در روغن نيست، مشكلي ايجاد نمي‌كنند، زيرا روغن در خط خروجي كمپرسور، با نصب يک جداساز روغن از مبرد جدا شده و به كمپرسور بازگشت داده مي‌شود. مانند فريون 11، 12 و 13 كه كاملا در روغن حل مي‌شوند نيز پس از تبخير در تبخيركننده، به كمپرسور بازگشت داده مي‌شود و روغني كه از مبرد جدا شده است به وسيله نيروي ثقل و طراحي مناسب قطر لوله‌ي مكش، با كمک سرعت مبرد به كمپرسور بازگردانيده مي‌شود. در مورد برخي از مبردها كه تا اندازه‌اي در روغن حل مي‌شوند، بازگشت روغن به كمپرسور با اشكال رو به رو خواهد بود. به طور مثال فريون 22، 502 و 114 در دماي پايين كه به غلظت و جنس روغن بستگي دارد، دو فاز مايع از روغن و مبرد ايجاد مي‌كنند كه برگشت روغن به كمپرسور را با اشكالاتي رو به رو مي‌سازد. براي رفع اين اشكالات، از يک جداساز روغن كارآمد و يا روغن‌هاي تركيبي كه قابليت حل در مبرد تا 80- درجه‌ي سانتيگراد را دارند، استفاده مي‌شود.

در مورد فريون 502 و 22؛ مي‌توان از تبخيركننده‌هاي كويل انبساط مستقيم استفاده كرد كه در آن، مخلوط مبرد و روغن به وسيله‌ي سرعت بخار مكش، به كمپرسور بازگردانده مي‌شود. اگر از تبخير كننده‌هاي مرطوب استفاده شود، چون سرعت بخار مكش كم است،روغن به خودي خود نمي‌تواند به كمپرسور بازگردانده شود. در چنين حالتي، روغن كه دربالاي بخار جمع شده است؛ به وسيله يک رابط از تبخيركننده به كمپرسور انتقال داده مي‌شود. در مورد آمونياک و فريون 12، چون روغن سنگين‌تر از مبرد مي‌باشد، در پايين تبخير كننده انباشته شده و مي‌توان از آنجا به خارج كشيده شود.

6- مبرد بايد از لحاظ شيميايي ثابت بوده و در دماي كاركرد تجزيه نشود.

7- نفوذ رطوبت در سيستم‌هاي تبريد به ويژه آن‌هايي كه زير صفر كار مي‌كنند، مسئله‌اي بسيار پر اهميت است كه به بايد به كلي از بروز آن جلوگيري شود زيرا وجود رطوبت، باعث يخ زدن و انسداد شير انبساط و لوله موئين شده و از حركت مبرد جلوگيري مي‌كند همچنين وجود رطوبت باعث زنگ زدگي لوله‌ها، شيرها و ديگر ادوات شده و كيفيت روغن را نيز ضايع مي‌كند.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  تنوع ظاهري رادياتورها
•  فن‌ها و هواساز ها
•  ضريب EER چيست؟
•  سرويس و نگهداري کويل ها
•  دانستني هاي کولر خودرو
•  20 نکته بررسي عيب يابي و تعمير کولر گازي
•  مقايسه مبردهاي اصلي
•  مزاياي استفاده از سيستم هاي تهويه مطبوع
•  راهکارهاي صرفه جويي در مصرف انرژي کولر گازي
•  تفاوت داکت اسپليت با سيستم رادياتور و اسپليت ديواري
•  مزايا و معايب سيستم داکت اسپليت
•  روش تست مصرف برق کولر گازي
•  مزاياي سوناي پيش‌ساخته
•  راه‌کارهايي براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي کولرهاي گازي و اسپليت‌ها
•  اسپليت يا کولر گازي؟

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر