مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

دستگاه هواساز :

متن :

دستگاه تهويه مركزي (هواساز) از بخش‌هاي اصلي فيلتر، فن، كويل‌هاي گرمايي و سرمايي، رطوبت زن و تجهيزات كنترلي تشكيل مي‌شود. كويل هاي گرمايي معمولا با آب داغ، بخار و برق عمل مي كنند. كويل‌هاي سرمايي با آب مبرد (Chilled Water) و يا مستقيما با يک ماده مبرد كار مي‌كنند. در حالت دوم كويل دستگاه هواساز اواپراتور يک سيستم تبريد مي‌باشد. با تنظيم‌هاي مختلف بخش‌هاي گرمايي، سرمايي، رطوبت زن و غيره در مجموعه دستگاه هواساز مي‌توان سيستم‌هاي مختلف تهويه مطبوع را براي پروژه‌هاي با شرايط متفاوت طراحي نمود. دستگاه هواساز معمولا با دو كانال؛ رفت و برگشت هوا به داخل ساختمان و به وسيله يک كانال به هواي تازه خارج ارتباط دارد.

دستگاه هواساز با تنظيم دما و رطوبت و همچنين تامين هواي تازه و فيلتر كردن آن عمل تهويه مطبوع تابستاني و زمستاني را انجام مي‌دهد. هواي برگشتي از اتاق‌ها با هواي تازه در محفظه اختلاط دستگاه مخلوط شده و سپس از كويل‌هاي سرمايي يا گرمايي و رطوبت زن (معمولا در زمستان) عبور مي‌كند. سرعت عبور هوا از كويل حدد 500 فوت بر دقيقه است. فرآيند رطوبت زني به وسيله پاشش آب از افشانک‌ها يا شبكه بخار و فرآيند رطوبت گيري توسط كويل سرد انجام مي‌شود. كنترل دما به دو صورت مي‌تواند انجام شود: روش اول با استفاده از شير سه راه برقي يا موتوري كه روي لوله رفت و برگشت كويل نصب شده و به وسيله ترموستاتي كه در كانال برگشت هوا به هواساز نصب مي‌شود، عمل قطع و وصل و يا كم و زياد كردن جريان آب انجام مي‌گيرد. در روش دوم به وسيله ترموستات نصب شده در اتاق يا راهرو يا مكان مناسب ديگر (مانند حالت فن كويل) به فن دستگاه هواساز فرمان خاموش و روشن داده مي‌شود. سيستم كنترل لازم است به گونه‌اي طراحي شود كه ابتدا مجموعه ترموستات كانالي و شير سه راهي عمل نمايد و سپس در مرحله بعد در صورت لزوم ترموستات اتاقي به بادزن دستگاه دستور دهد.

دستگاه‌هاي هواساز كه از ورق گالوانيزه ساخته مي‌شوند، با توجه به شرايط مكاني و موقعيت نصب ممكن است قائم و يا افقي ساخته شوند. دستگاه هواساز به صورت يک منطقه‌اي و يا چند منطقه‌اي طراحي و ساخته مي‌شوند. در نوع يک منطقه‌اي تمام بخش‌هاي ساختمان كه تحت پوشش آن است با شرايط يكنواخت دما و رطوبت هوادهي مي‌شود و در نوع چند منطقه‌اي به كمک دمپرهاي مخصوص امكان هوادهي با دما و رطوبت‌هاي مختلف به مناطق متفاوت وجود دارد.


فرآيندهاي داخل دستگاه هواساز عبارتند از:

الف) گرم كردن هوا:
اين فرآيند به وسيله كويل گرمايي آب داغ يا بخار انجام مي‌شود. با توجه به اينكه در اين فرآيند مقدار رطوبت موجود در هوا تغيير نمي‌كند، در روي منحني رطوبي فرآيند با يک خط افقي (W ثابت) نشان داده مي‌شود كه در طول آن رطوبت نسبي كاهش و حرارت محسوس افزايش پيدا مي‌كنند. (به همين دليل گفته مي‌شود بخاري يا شوفاژ هوا را خشک مي‌كند.)

ب) سرد كردن هوا:
توسط كويل سرمايي كه از داخل آن آب مبرد (تهيه شده در چيلر) يا آب نمک (آب مبرد باضافه نمک‌هايي مانند كلرور سديم يا كلروركلسيم كه نقطه انجماد آب را تا حدود 10- درجه فارنهايت پايين مي‌برند) و يا ماده مبرد (كه در اين صورت كويل سرمايي دستگاه هواساز، اواپراتور يک چرخه تبريد است)، عبور مي‌كند. در روي منحني رطوبي اين فرآيند با يک خط افقي كه به سمت چپ حركت مي‌کند، نشان داده مي‌شود. چنانچه فرآيند سردكردن ادامه پيدا كند، در روي منحني رطوبي به محور اشباع مي‌رسد و چون سرمايش بيش‌تر موجب تقطير آب مي‌شود، در روي محور اشباع پايين مي‌آيد.

ج) رطوبت زدن:
اين فرآيند به وسيله‌ي پاشش آب يا بخار به داخل جريان هوا انجام مي‌شود. در فرآيند پاشش آب حرارت محسوس كاهش و رطوبت نسبي افزايش پيدا مي‌كند.

د) خشک كردن:
اين فرلآيند عكس فرآيند رطوبت زني است و مي‌تواند به وسيله‌ي كويل سرمايي كه دماي سطح آن پايين‌تر از دماي نقطه شبنم هواي عبوري مي‌باشد، صورت مي گيرد يا اينكه هوا از روي املاح جاذب رطوبت مانند سيليكات‌ها عبور داده شود. در تهويه مطبوع معمولا رطوبت گيري هوا به وسيله كويل سرمايي انجام مي‌شود. در اين فرآيند رطوبت نسبي هوا كاهش پيدا مي‌كند.


تذكر:
فرآيند فوق را مي‌توان با پاشش آب سرد به داخل جريان هوا انجام داد. به عنوان مثال اگر دماي آب اسپري از نقطه شبنم هواي عبوري كم‌تر باشد عمل رطوبت گيري و عمل سرمايش با هم انجام مي‌شود.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  چيلر هوا خنک چيست؟
•  نحوه شارژ گاز R600
•  برج خنک کن کننده چيست؟
•  اطلاعات کاربردي پيرامون عايق‌ها
•  تعويض روغن كمپرسور هاي برودتي
•  نقش کپيلاري تيوپ (لوله موئين) در کولر گازي
•  اشتباهات مهم در نصب کولر گازي (قسمت سوم)
•  انواع سيستم هاي سرمايشي
•  مقايسه چيلر جذبي با چيلر تراکمي
•  مقاسه کولر گازي معمولي با کولر گازي اينورتر
•  باورهاي غلط درباره استفاده از کولر خودرو
•  روش شارژ گاز R22
•  بررسي کامل مزايا و معايب ميني چيلر
•  تست دستگاه تصفيه آب خانگي
•  محاسبات و انتخاب پمپ مدار برج خنک کن

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر