مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

برج خنک کننده :

متن :

در گزينش صحيح دستگاه خنک کننده آب متناسب با مقتضيات يک پروژه معين بايد چند عامل اصلي را لحاظ کرد:
توان خنک کنندگي، مسائل اقتصادي، سرويس‌هاي مورد نياز و شرايط طبيعي و ...
اين عوامل اغلب به هم وابستگي متقابل دارند اما هر يک بايستي جداگانه مورد بررسي قرار گيرند از آنجا که ممکن است انواع زيادي از دستگاه‌ها توانايي تامين مقصود را داشته باشند عواملي همچون ابعاد دستگاه، مساحت محل نصب، حجم هواي جرياني، ميزان مصرف انرژي فن و پمپ، موارد بکار رفته در ساخت دستگاه، سهولت يافتن دستگاه در بازار بر انتخاب نهايي تاثير گذار خواهد بود.
برج‌هاي خنک کننده در اندازه‌هاي مختلف براي دفع حرارت از يک تا چند تن تبريد ساخته مي‌شوند، برج‌هاي بزرگ براي کاربردهاي معين ساخته مي‌شوند و معمولا از چندين سلول تشکيل مي‌شوند که هر يک اجزاي خاص خود را دارند.


محل نصب
اگر بتوان برج خنک کننده را در فضاي باز با جريان هواي آزاد قرار داد در حصول يک بازده مناسب از برج مشکلي وجود نخواهد داشت اما چنانچه قرار باشد برج در داخل ساختمان و محصور بين ديوارها نصب شود موارد زير بايستي مورد توجه قرار گيرد: بايد فضاي کافي و بدون مانع مزاحم در اطراف برج وجود داشته باشد تا هواي لازم به برج برسد هواي گرم خروجي از برج بايد به گونه‌اي تخليه شود که امکان بازگشت و گردش مجدد آن به برج وجود نداشته باشد زيرا گردش مجدد چنين هوايي در برج دماي مرطوب هواي ورودي به برج را افزايش مي‌دهد و باعث گرم ماندن آب در خروج از برج مي‌شود گردش مجدد هوا به داخل برج هنگامي مورد توجه قرار مي‌گيرد که چند برج در مجاورت هم باشند.
تعيين محل نصب برج به عوامل ديگري هم بستگي دارد از قبيل استحکام محل نصب، تجهيزات اضافي براي تقويت آن، هزينه فراهم کردن تجهيزات اضافي براي برج و مسائل مربوط به معماري ساختمان و...


لوله کشي
سيستم لوله کشي برج خنک کننده بايستي به گونه‌اي طراحي شود که امکان انبساط و انقباض بين لوله‌ها فراهم باشد و چنانچه برج بيش از يک اتصال ورودي باشد بايد جهت متعادل کردن جريان آب به هر يک از سلول‌هاي برج شير متعادل کننده نصب شود و چنانچه لازم باشد يکي از سلول‌هاي برج جهت تاميرات از مدار خارج شود بايد داراي شير مسدود کننده جريان باشد اگر دو يا چند برج بصورت موازي نصب شده باشند بايد از يک لوله مشترک بين دو تشت برج جهت متعادل کردن آب داخل برج استفاده شود به منظور ممانعت از سرريز آب داخل برج هنگام توقف کار تمامي مبدل‌ها بايستي پايين‌تر از سطح آب برج قرار داشته باشند.


کنترل ظرفيت
بيش‌تر برج‌هاي خنک کننده در معرض تغييرات قابل توجه دماي مرطوب هوا و بار در طول فصل گرم مي‌باشند بدين لحاظ ممکن است جهت ابقاي شرايط تجويز شده براي کارکرد مطلوب برج بعضي از روش‌هاي کنترل ظرفيت به کار گرفته شود.
ساده‌ترين روش کنترل ظرفيت برج‌ها تغيير سرعت فن مي‌باشد که اغلب در برج‌هاي چند سلولي به کار مي‌رود با موتورهاي دور متغيير مي‌توان اين کار را انجام داد.
روش ديگر در کنترل طرفيت استفاده از دمپر تنظيم کننده در دهانه خروجي فن سانتريفوژ مي‌باشد.
روش ديگر باي پاس کردن آب مي‌باشد.


کار زمستاني برج خنک کننده
اگر قرار باشد برج در دماي زير صفر درجه کار کند بايد موارد زير بحث شود:
1. گردش باز آب در برج خنک کننده
2. گردش بسته آب در يک سرد کننده تبخيري مدار بسته
3. آب تشت در برج خنک کننده


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  بهترين زمان براي تعويض دستگاه تصفيه آب منزل
•  تصفيه آب به روش سيستم نانو فيلتراسيون
•  سيکل کاري کولرهاي گازي چگونه است؟
•  نحوه استفاده از گرمايش کولر گازي در زمستان
•  مزاياي چيلر تراکمي نسبت به جذبي
•  مزاياي استفاده از دستگاه‌هاي توليد يون منفي در تصفيه‌ي هواي منزل
•  راهنماي خريد رادياتور فولادي
•  روش انتخاب پمپ آب خانگي
•  نحوه محاسبه BTU
•  اصول نصب پمپ
•  بهره برداري بهينه از کولر گازي
•  علت کدر شدن آب استخر
•  روش حل مشکل سر و صداي لوله‌هاي آب
•  سيستم هاي هيدرونيک چيست؟
•  تعاريف ترموديناميک هواي مرطوب

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر