مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

روش هاي رطوبت زني و رطوبت گيري هوا :

متن :

در بسياري از مناطق فرآيندهاي معمول اين است كه در زمستان به علت كاهش رطوبت نسبي هوا در اثر گرم كردن هواي خارج، عمل رطوبت زني انجام شود و در تابستان ضمن سرد كردن هواي مرطوب، عمل رطوبت گيري نيز انجام شود. البته در حالت‌هاي مختلف به ويژه در صنعت ممكن است نياز باشد فرآيندهاي رطوبت گرفتن، حرارت دادن و يا سرد كردن و رطوبت زدن نيز انجام شود. مطالعه منحني رطوبي نيز نشان مي دهد كه در زمستان مقدار رطوبت (بخار آب) در هواي خارج کاهش يافته و بنابراين اغلب به فرآيند رطوبت زني نياز است. رطوبت زني و رطوبت گيري بايد با استفاده از سيستم كنترل رطوبت انجام شود. رطوبت زدن هوا به دو روش انجام مي شود:
1- پاشش آب با دماي بيش از دماي نقطه شبنم هوا از طريق افشانک‌ها به داخل هوا
2- تزريق بخار از طريق شبكه بخار به داخل هوا


رطوبت گرفتن هوا مي‌تواند به سه طريق انجام شود:
1- پاشش آب با دماي كم‌تر از دماي نقطه شبنم هوا به داخل هوا
2- عبور هوا از روي سطح يا داخل كويل با دماي كم‌تر از دماي نقطه شبنم هوا
3- عبور هوا از روي (داخل) اجسام جاذب آب (خشک كن‌هاي شيميايي) مانند آلومينيوم فعال، سيليكاژن و اتيلن گليكول.
در تهويه مطبوع معمولا از روش دوم كه همراه با سرد كردن هوا است، استفاده مي‌شود. فرآيند رطوبت زني بوسيله پاشش آب يک فرآيند بي دررو فرض مي‌شود (انتالپي ثابت) و معمولا آن را سرمايش تبخيري مي‌نامند. در اين فرآيند هواي داخل دستگاه حرارت محسوس خود را به صورت گرماي نهان به بخار آب مي دهد و سرد مي‌شود.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  تصفيه آب به روش EDI
•  چگونگي بهره برداري بهينه از کولرهاي گازي و اسپليت ها
•  کولر گازي تقلبي
•  مزايا و معايب ديگ چدني
•  معرفي پرده هوا
•  کاربردهاي تبريد
•  اجزاي الکتريکي کولر گازي
•  چيلر هوا خنک چيست؟
•  فن کويل چيست
•  ضريب EER چيست؟
•  استانداردهاي کولر گازي
•  مقايسه مصرف برق کولر گازي با داکت اسپليت
•  تصفيه آب به روش سيستم اسمز معکوس (RO)
•  نکاتي براي تهيه‌ي کولر گازي
•  چگونه قبل از تماس با لوله کش، نشتي لوله کشي خانه خود را پيدا کنيم؟

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر