مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

انواع گاز هاي مبرد :

متن :

گازهايي که در صنعت تبريد توليد سرما ميکنند به سه گروه‌هاي بي خطر، کم خطر و پر خطر تقسيم مي‌شوند. تمامي گازهاي توليد سرما با حرف R که حرف اصلي آن Refrigerant به معني «سرما زا» مي باشد شروع مي‌شود.


بي خطر
R-113
R-11
R-21
R-22
R-13
R-12
R-13B1
R-114
R-30
R-500
R-502
R-503
R-744


مواد سمي و تا حدودي قابل اشتعال
R-1130
R-611
R-160
R-764
R-40
R-717


مواد قابل اشتعال
R-600
R-601
R-290
R-170
R-1150


اکثر گازهاي گروه اول بدليل تخريب لايه اوزن ممنوع گرديده و داراي جايگزين مي‌باشند.

بعضي از گازهاي گروه دوم بدليل ارزاني مانند آمونياک (R-717) بطور گسترده استفاده مي‌شود.

گازهاي گروه سوم بدلي سرمازايي زياد يعني اينکه داراي فشار زياد مي‌باشند بصورت خيلي محدود و با رعايت شرايت خاص مانند اتان با شماره 170 هنوز استفاده مي‌گردند.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله


دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر