مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

هواساز چيست؟ :

متن :

دستگاه هواساز با تنظيم دما و رطوبت و همچنين تامين هواي تازه و فيلتر كردن آن عمل تهويه مطبوع تابستاني و زمستاني را انجام مي‌دهد. هواي برگشتي از اتاق‌ها با هواي تازه در محفظه اختلاط دستگاه مخلوط شده و سپس از كويل‌هاي سرمايي يا گرمايي و رطوبت زن (معمولا در زمستان) عبور مي‌كند. سرعت عبور هوا از كويل حدد 500fpm است. فرآيند رطوبت زني به وسيله پاشش آب از افشانک‌ها يا شبكه بخار و فرآيند رطوبت گيري توسط كويل سرد انجام مي‌شود. كنترل دما به دو صورت مي‌تواند انجام شود:

روش اول با استفاده از شير سه راه برقي يا موتوري كه روي لوله رفت و برگشت كويل نصب شده و به وسيله‌ي ترموستاتي كه در كانال برگشت هوا به هواساز نصب مي‌شود، عمل قطع و وصل و يا كم و زياد كردن جريان آب انجام مي‌گيرد.
در روش دوم به وسيله ترموستات نصب شده در اتاق يا راهرو يا مكان مناسب ديگر (مانند حالت فن كويل) به فن دستگاه هواساز فرمان خاموش و روشن داده مي‌شود. سيستم كنترل لازم است به گونه‌اي طراحي شود كه ابتدا مجموعه ترموستات كانالي و شير سه راهي عمل نمايد و سپس در مرحله بعد در صورت لزوم ترموستات اتاقي به بادزن دستگاه دستور دهد.

دستگاه‌هاي هواساز كه از ورق گالوانيزه ساخته مي‌شوند، با توجه به شرايط مكاني و موقعيت نصب ممكن است قائم و يا افقي ساخته شوند. دستگاه هواساز به صورت يک منطقه‌اي و يا چند منطقه‌اي طراحي و ساخته مي‌شوند. در نوع يک منطقه‌اي تمام بخش‌هاي ساختمان كه تحت پوشش آن است با شرايط يكنواخت دما و رطوبت هوادهي مي‌شود و در نوع چند منطقه‌اي به كمک دمپرهاي مخصوص امكان هوادهي با دما و رطوبت‌هاي مختلف به مناطق متفاوت وجود دارد.


براي انتخاب دستگاه هواساز نياز به اطلاعات زير مي‌باشد:

1- بارهاي سرمايي و گرمايي كلي ساختمان (اگر براي ساختمان بيش از يک هواساز استفاده مي‌شود بايد سهم هر هواساز از بارهاي سرمايي و گرمايي كلي مشخص شود).
2- حجم هوايي كه در واحد زمان از هواساز عبور مي‌كند.
3- افت فشار استاتيكي طولاني ترين مسير كانال يا هد استاتيكي فن

با اطلاعات فوق و مراجعه به كاتالوگ كارخانه‌ي سازنده مدل دستگاه و سپس ساير مشخصات دستگاه مانند: نوع فيلترها، ظرفيت حرارتي كويل پيش گرم كن و اينكه با بخار آب يا آب داغ گرم مي‌شود، ظرفيت حرارتي كويل گرم كننده و اين كه با بخار يا آب داغ گرم مي‌شود، ظرفيت رطوبت زن (اگر از نوع بخاري است پوند در ساعت بخار و نيز فشار بخار كه اغلب 15 پاوند بر اينچ مربع است)، قدرت موتور بادزن و غيره تعيين مي‌شوند.

همانگونه که اصطلاح بکار برده شده نشان مي دهد، اجزاء اصلي که اساس واحد فن کويل را تشکيل مي‌دهند، عبارتند از يک فن که توليد جريان هوا مي‌کند و يک کويل آب سرد کننده يا انبساط مستقيم که هوا را سرد و رطوبت زدايي مي‌نمايد. معمولا متعلقاتي چون کويل گرمايش، رطوبت زن و بخش فيلتر نيز در اختيار قرار مي‌گيرند تا در صورت لزوم اهداف باقيمانده تهويه مطبوع را برآورده سازند. اجزا مورد نياز ممکن است در درون محفظه پيش ساخته‌اي که به شکل کابينت مي‌باشد نصب گردند.

چون چنين تجهيزاتي براي اتصال به يک دستگاه غير قابل انتقال طرح و ساخته شده‌اند، نمي‌توان آن‌ها را جزو تجهيزات فن کويل به حساب آورد. در عين حال به دليل تشابه بين کاربرد تجهيزات کويل اسپري با تجهيزات فن کويل اين تجهيزات در اين بخش مورد بحث قرار گرفته‌اند.

تفاوت کاربرد و طرح اين تجهيزات به همان شکلي که در واقعيت وجود دارد ذکر خواهد شد.

تفاوت فيزيکي واحدهاي فن کويل يک منطقه و چند منطقه در محل نصب فن نسبت به کويل سرمايش است. در واحد يک منطقه‌اي فن در پايين دست کويل سرمايش نصب مي‌گردد، بنابراين غالبا اين واحد را واحد مکشي مي‌نامند. يک واحد چند منطقه‌اي را مي‌توان واحد دهشي ناميد، زيرا فن در بالا دست کويل قرار دارد. استفاده از فني که مجهز به پخش کننده باشد، در تبديل فشار سرعت به فشار استاتيکي کمک کرده و افت انرژي را نيز به حداقل مي‌رساند.

واحدهاي فن کويل با هر دو نوع پره خم به جلو و خم به عقب توليد مي‌شوند. فن‌هايي که داراي پره‌هاي خم به جلو هستند، براي چنين مصارفي مناسبند، زيرا اينگونه فن‌ها نسبت به ساير انواع فن در سرعت‌هاي پايين‌تري کار مي‌کنند. ساختمان چرخ اينگونه فن‌ها سبک‌تر، کم حجم‌تر و ارزان‌تر از پره‌هاي خم به عقب مي‌باشد. چون سرعت اين فن‌ها کم است، مي‌توان از محورهاي طولاني‌تر استفاده کرد.

کاربرد تجهيزات تهويه مطبوع متاثر از مشخصه‌هاي بار سرمايش فضاي مورد نظر و ميزان کنترل لازم براي درجه حرارت و رطوبت آن است.

واحد يک منطقه‌اي بطور موثرتري بارهاي فضايي که داراي مشخصه‌هاي نسبتا ثابت يا بارهايي با تغييرات يکنواخت است را جبران مي‌کند. مثال ايده آل چنين فضايي يک اتاق بزرگ است. در عين حال استفاده از اين سيستم براي کاربردهاي چند اطاقه نيز عملي است، مشروط بر اينکه تغييرات بار درتمام اطاق‌ها مشابه بوده و به يک نسبت باشد. اگر لازم باشد مي‌توان با قرار دادن کنترل به طريق گرمايش مجدد يا کنترل حجم هوا در کانال‌هاي انشعابي سيستم منطقه‌اي بوجود آورد.

در کاربرد چند اطاقه که مولفه‌هايي بار تابعي از زمان بوده و بطور مستقل از يکديگر تغيير مي‌کنند، دستگاه چند منطقه‌اي که داراي يک فن باشد، قادر است کنترل خاص هر منطقه را انجام دهد. براي اينگونه بارها استفاده از واحد چند منطقه‌اي ارزان‌تر از واحد يک منطقه‌اي که در کانال‌هايش از کويل‌هاي گرمايش مجدد استفاده شده باشد، خواهد بود.

چون واحد چند منطقه‌اي اين امکان را مي‌دهد که در هنگام بار جزيي هواي تازه از اطراف کويل سرمايش باي پس شود. از اين واحد بويژه در مواردي که نسبت حرارت احتياج به کنترل رطوبت باشد، مي‌توان يک کويل پيش سرمايش را در کانالي که حداقل هواي تازه را تامين مي‌کند قرار داد.

واحد استاندارد فن کويل فقط کنترل محدود درجه حرارت را عملي مي‌کند. کنترل مقدار رطوبت را مي‌توان با افزودن يک واحد رطوبت زن، همانند واحدهاي اسپري آب شهر، که بصورت آماده نصب عرضه مي‌شوند، انجام داد. در عين حال اگر در کاربردي نياز باشد که رطوبت دقيق‌تر کنترل شود، استفاده از واحدهاي کويل اسپري يا واحد فن کويل اسپري مناسب‌تر خواهد بود.

از تجهيزات کويل اسپري مي‌توان در تابستان براي سرمايش و رطوبت زدايي، در زمستان براي رطوبت زني و در فصول معتدله براي سرمايش تبخيري استفاده کرد.

ترجيح داده مي‌شود که اين تجهيزات در کاربردهايي که بايستي رطوبت نيز کنترل گردد از قبيل فرآيندهاي صنعتي، بيمارستان، موزه‌ها و کتابخانه بکار برده شود. مي‌توان تجهيزات کويل اسپري را به گرمکن آب اسپري تجهيز کرد تا امکان سرمايش و گرمايش را همزمان با رطوبت زني بوجود آورد.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  چگونه يک وان جکوزي مناسب بخريم؟
•  راهنماي خريد دستگاه تصفيه آب خانگي
•  نحوه صحيح مهر و موم و درزگيري داکت اسپليت
•  استانداردهاي کولر گازي
•  نکات مهم درباره نگهداري و کاهش هزينه‌ي کولرهاي آبي
•  اصول نصب پمپ
•  آشنايي با کولر گازي
•  مقايسه مبردهاي اصلي
•  تفاوت بين سيستم VRF و VRV چيست؟
•  مزاياي شيرهاي ترموستاتيک رادياتور
•  نحوه محاصبه تناژ برج خنک کننده مناسب
•  نکات ايمني دودکش‌ها
•  نحوه تشخيص کپسول ازت از کپسول اکسيژن
•  چگونه رادياتور را هواگيري کنيم؟
•  مضرات سيستم گرمايش از کف

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر