مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

طراحي موتورخانه بخار :

متن :

موقعيت موتور خانه
درصورت امكان موقعيت موتور خانه بايد نسبت به موقعيت مجموعه مركزيت داشته باشد. چرا كه طول لوله كشي‌ها كاهش يافته و بنابراين افت فشار ومتعاقبا توان مصرفي سيستم كاهش خواهد يافت بعلاوه دسترسي به آن آسان‌تر خواهد بود. به دليل اينكه گازهاي خروجي از دودكش ديگ‌ها ممكن است باعث آلودگي محيط زيست و آزار و اذيت ساير قسمت‌ها شود در انتخاب موقعيت موتور خانه بايد به وزش باد غالب توجه كرد و حتما به اين نكته توجه شود كه موتور خانه در مكاني واقع شود كه باد محصولات احتراق را به فضاهاي اداري و مسكوني انتقال ندهد و يا توسط ساير دستگاه‌ها مثل هواسازها و كولر مكيده نشوند وبه داخل فضا منتقل شود.
هم چنين ممكن است از نظر مكاني موتور خانه در زير زمين، كف و يا در طبقات قرار گيرد درحالتي كه در زير زمين واقع مي‌شود بايد نسبت به جلوگيري از امكان آب گرفتگي آن امكان حمل و نقل دستگاه‌ها وعايق صوتي جداره‌هاي آن توجه كرد در صورت نصب موتور خانه در طبقات علاوه بر موارد فوق بايد نسبت ميرا كردن ارتعاشات حاصل از دستگاه‌ها ونيز ايزولاسيون كامل كف تميدات لازم انديشيده شود و نيز طراحي سازهاي ساختمان كه قاد به تحمل وزن دستگاه‌ها باشد.فضاي لازم براي موتور خانه
به طور كلي هيچ فرمول خاصي براي تعيين ابعاد موتور خانه وجود ندارد و ابعاد موتور خانه ها را معمولا حجم دستگاه‌ها، ميزان دسترسي به آن‌ها جهت تعميرات و سرويس‌ها و حمل و نقل آنان تعيين مي‌كند. ولي گفته شده كه حجم فضاي محل نصب ديگ بايد 16 برابر حجم تقريبي ديگ باشد. اين مقدار براي جاي دهي ساير تجهيزات موتور خانه كفايت مي‌كند. از آنجايي كه در موتور خانه‌هاي بخار معمولا دي اريتورها در ارتفاع قرار مي‌گيرند بنا براين ارتفاع 5 تا 6 متر و حتي بيش‌تر مناسب خواهد بود. در موتور خانه‌ها اغلب غير از ديگ تجهيزات ديگري مانند دي اريتور، مخزن كندانس، سختي گير، مبدل‌ها، پمپ‌ها، مخزن روزانه سوخت، تابلوي برق، كمپرسور، هواساز و انبار مواد وحتي چيلر ممكن است وجود داشته باشد. در اينصورت بايد جهت تعويض، تعميرات، سرويس‌ها و حمل ونقل آن‌ها فضاي لازم و فواصل مناسب را انتخاب نمود. در مثال فوق با توجه به انتخاب 3 دستگاه ديگ و يک دستگاه براي توسعه وحجم تقريبي ديگ ها حدود 40 متر مكعب، داريم V=16*(3+1)*40=2560 با فرض ارتفاع 6 متر مساحت 428 متر مربع بدست مي‌آيد.


چيدمان تجهيزات
ديگ‌ها بهتر است به گونه‌اي نصب شوند كه مشعل آن‌ها نزديک درب يا فضاي آزاد باشد تا به راحتي هواي تازه را مكش نمايند فواصل ديگ‌ها از هم طوري باشد كه علاوه بر امكان بازديدها، تعميرات و سرويس‌هاي لازمه و كاركرد مشعل‌ها در كار يک ديگر اختلال ايجاد نكنند و در هر صورت راه عبور بدون مانع در اطراف دستگاه نبايد كم‌تر از 50 سانتي‌متر باشد در صورتي كه مشعل‌ها با سوخت مايع كار مي‌كنند وسوخت توسط پمپ به مشعل انتقال مي‌يابد فاصله مخزن سوخت روزانه حداكثر 5 تا 6 متر از مشعل‌ها باشد و فاصله به قدري طولاني نباشد كه پديده كاويتاسيون ايجاد شود. مخزن روزانه بهتر است ارتفاع مناسبي داشته باشد تا يک فشار مثبت بر روي مكش پمپ داشته باشيم.
دي اريتور و پمپ‌هاي تغذيه ديگ، نزديک ديگ باشند.
تابلوي برق جهت خنک كاري در نزديكي فضاي آزاد باشد و نيز در مكاني قرار گيرد كه در صورت نشتي آب و بخار دچار آسيب نشده و بعلاوه از صدمات فيزيكي به دور باشد.
سختي گيرها به دي اريتور و مخزن كندانس وهم چنين آب تغذيه ورودي نزديک باشند .كپسول‌هاي آتش نشاني در نقطه‌اي مستقر شوند كه به درب‌ها نزديک بوده و دسترسي به آن‌ها آسان باشد و بعلاوه براي اطفا حريق كم‌ترين فاصله را با وسايل آتش زا داشته باشند و هم چنين از صدمات فيزيكي محافظت شوند.
به دليل سرويس ديگ‌ها  - مخصوصا سيخ زني لوله‌ها -  لازم است فاصله جلو و پشت ديگ حداقل به گونه‌اي باشد كه امكان سيخ زني فراهم باشد. در ضمن فاصله پشت ديگ از ديوار يا تجهيزات ديگر حداقل 1 تا 2 متر باشد.
فن‌هاي ونتيلاسيون از نوع مكشي بوده ودر نقطه‌اي واقع شوند كه بيش‌ترين فاصله را با مشعل‌ها داشته باشند و هواي لازم براي احتراق توسط مشعل‌ها را به بيرون انتقال ندهند.
در صورت امكان يک انبار مواد اوليه و تجهيزات يدكي در كنار موتور خانه وجود داشته باشد كه علاوه بر دسترسي آسان به آن بتوان توسط ليفتراک يا گاري‌هاي دستي تجهيزات يدكي را حمل نمود.


جداره‌ها ودرب‌ها
ديوار موتور خانه بايد از بتون و كف از بتون مسلح باشد علاوه بر اين عايق صوتي، حرارتي و رطوبتي باشند همچنين در صورت مجاورت با فضاهايي كه بايد در مقابل آتش سوزي مقاوم باشند جداره‌ها شامل كف، سقف، ديوار، پنجره و درب‌ها بايد در مقابل آتش حداقل يک ساعت مقاوم باشند. مي‌توان از اپوكسي براي پوشش كف و ديوارها استفاده كرد. درب‌ها بهتر است حتي الامكان بزرگ وبه طرف بيرون و يا بصورت كشويي به طرفين باز شوند به منظور صرفه جويي در هزينه دريچه‌هاي تامين هوا روي پايين دربه تعبيه گردد وعلاوه بر اين با توري مناسب آن‌ها را پوشاند ابعاد درب‌ها بايد به گونه اي باشند كه امكان حمل ونقل بزرگ‌ترين دستگاه‌ها را بدون تخريب ديوارها فراهم نمايد.


روشنايي موتور خانه
بهتر است سيستم روشنايي موتور خانه بصورتي باشد كه فضاي داخل موتور خانه دائما روشن باشد به دليل وجود حرارت و رطوبت تجهيزات روشنايي بايستي تحمل كار كرد در شرايط فوق را داشته باشند.


سيستم اطفاء حريق موتور خانه
از آنجاييكه احتمال حريق در هر مكاني از جمله موتور خانه‌ها نيز وجود دارد و حريق موتور خانه‌ها بيش‌تر از سوخت و يا تجهيزات برقي و الكتريكي و از نوع تراكم خطر بالا مي‌باشد بنابراين بايد از محصولات تركيبي كه قابليت اطفا حريق هاي نوع C,B,A را داشته باشدو با شعاع دسترسي مناسب استفاده شود در مثال فوق با توجه به اينكه ابعاد موتور خانه با احتساب انبار وقسمت هوا ساز ها و تبريد 30 در 18 مي باشد و گروه تراكم خطر بالاي 40-B بيش‌ترين شعاع دسترسي 15متر را دارند پس مي‌توان از خاموش كننده‌هاي 4-A:40 - B:C در نقاط فوق بهره برد در صورت استفاده از سوخت گازي استفاده از يک آشكار ساز گاز كه به يک فن ونيز يک آزير اينترلاک شده باشد ضروري است هم چنين آشكار ساز گاز CO در موتور خانه‌ها لازم بوده و اين آشكار ساز بايد با فن مكنده و آزير اينترلاک شده باشد.


دفع فاضلاب موتورخانه
در موتور خانه بايد جهت هدايت آب و فاضلاب حاصل از نشتي‌ها، تركيدگي‌ها، شستشوي سختي‌گيرها و زير كشي ديگ‌ها وتعميرات تمهيداتي انديشيده شود براي اين منظور پيشنهاد مي‌گردد در موتور خانه يک كانال به ابعاد مناسب و با شيب 2%-3% تعبيه گردد وبه شير زير كشي ديگ‌ها وسختي گيرها نزديک باشد وروي كانال ر ا با حفاظ مناسب پوشانيد بعلاوه بايد تراز فاضلاب موتور خانه نسبت به تراز فاضلاب اصلي بالاتر باشد تا مجبور به انتقال مكانيكي فاضلاب با استفاده از پمپ نباشيم.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  نحوه استفاده از گرمايش کولر گازي در زمستان
•  برآورد فضاي مورد نياز موتور خانه
•  سيستم‌هاي WRV وستن اير
•  انواع پمپ
•  تفاوت کولر گاري ايستاده با کولر گازي ديواري
•  اينورتر در کولر گازي
•  چگونگي رفع بوي بد کولرآبي
•  چيلر چيست؟
•  شرايط کارکرد کولر گازي از لحاظ دما چگونه است؟
•  چهار عيب عمده شيرهاي آب اتوماتيک
•  چگونه مي‌توانيد استخر خانه خود را تميز کنيد؟
•  شير انبساط
•  روش‌هاي کاهش مصرف برق در داکت اسپليت‌ها
•  معرفي انواع پکيج و مزاياي آن
•  استفاده صحيح از کولر خودرو

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر