مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

انواع پمپ :

متن :

پمپ سانتريفوژ (شعاعي)
عملكرد اين پمپ به اين صورت است كه در آن سيال موازي محور وارد چرخ پمپ شده وعمود برآن ازچرخ خارج مي‌گردد. اين پمپ‌ها معمولا براي ايجاد فشارهاي بالا در دبي‌هاي كم به كار مي‌روند. بنابراين اغلب پمپ‌هاي سانتريفوژ توانايي خوبي در ايجاد فشارهاي بالا دارند. پمپ‌هاي سانتريفوژ شايع‌ترين نمونه از پمپ‌ها هستند.پمپ‌هاي محوري
سيال موازي محور وارد پمپ مي‌گردد و به طور موازي نسبت به محور از چرخ خارج مي‌گردد. اين پمپ‌ها براي ايجاد فشارها و دبي‌هاي متوسط به كار مي‌روند.


پمپ‌هاي نيمه سانتريفوژ (با جريان مختلط)
سيال موازي محور وارد چرخ پمپ مي‌گردد و به طور مايل نسبت به محور از چرخ خارج مي‌گردد. اين پمپ‌ها براي ايجاد فشارها و دبي‌هاي متوسط به كار مي‌روند. اين پمپ‌ها نسبت به پمپ‌هاي سانتريفوژ توانايي بيش‌تري در استفاده و به كارگيري دبي‌هاي يالا را دارا مي‌باشند.

مباني و كاربرد پمپ‌هاي گريز از مركز Centrifugal Pump اصول كار كليه اين پمپ‌ها بر اساس استفاده ازنيروي «گريز از مركز» پايه گذاري شده است. هر حجمي كه در يک مسير دايره‌اي يا منحني الشكل حركت كند، تحت تاثير نيروي گريز از مركز واقع مي‌شود. جهت نيروي مذكور طوري است كه همواره تمايل دارد كه جسم را از محور يا مركز دوران دور سازد.


قسمت‌هاي اصلي يک پمپ گريز از مركز
 - الكترومتور كه شامل قسمت الكتريكي پمپ است.
 - كوپل يا هم محور سازي كه متصل كننده الكترومتر به شافت (محور) پمپ است.
 - هوس برينگ كه محل قرار گيري برينگ‌ها مي‌باشد.
 - مكانيكال سيل كه محل آب بندي پمپ و جدا كننده سيال پمپاژ شده و قسمت مكانيكي پمپ مي‌باشد.
 - پره‌هاي پمپ كه با توجه به نوع كاربرد داراي انواع مختلفي مي‌باشد.


مكانيكال سيل
مكانيكال سيل يا محفظه آب بند قسمتي است كه در حد فاصل بين برينگ‌ها و پروانه‌ي پمپ قرار گرفته است و از مهم‌ترين قسمت‌هاي پمپ مي‌باشد چرا كه وظيفه‌ي آن جلوگيري از ورود سيال به درون برينگ‌ها و بر روي شفت مي‌باشد. مكانيكال سيال بوسيله منبع سيليپات روغن خنک كاري مي‌شود منبع سيليپات براي خنک كاري است كه روغن آن داراي ويسكوزيته بالايي است و گاهي نيز از خود سيال براي خنک كاري مكانيكال سيل استفاده مي‌شود براي برينگ‌ها نيز از يک گيج روغن براي خنک كاري استفاده مي‌شود كه داراي ويسكوزيته كم‌تري است.


آب بندي صحيح پمپ‌ها
 - بايد جنس طناب آب بندي به گونه‌اي انتخاب شود كه حداقل اصطكاک بين شفت و طناب باشد (با انتخاب روانساز مناسب نيز امكان پذير است).

 - مقدار كمي از سيال به صورت يک فيلم بين شفت و طناب قرار گيرد و موجب روانكاري شود پس در اين نوع آب بندي مقدار كمي نشتي الزامي است ولي درجه حرارت محفظه آب بند بايد ثابت باشد و افزايش نيابد.

 - ميزان سايش طناب آب بند به شفت رابطه مستقيمي با سرعت چرخش و قطر شفت دارد در يک سرعت چرخشي ثابت هر ميزان كه قطر شفت بيش‌تر باشد ميزان سايش نيز بيش‌تر است.

- در موقعي كه سيال پمپ شونده داراي ذرات معلق جامد باشد امكان نفوذ ذرات موجود در نشتي بين شفت وطناب آب بندي بسيار زياد است كه موجب از بين رفتن شفت و طناب مي‌شود. براي جلو گيري از اين مشكل بايد از يک سيستم آب بندي اضافي در محفظه انتهاي گلند استفاده شود به اين ترتيب كه ابتدا يک يا چند طناب آب بندي در محفظه گلند قرار داده سپس يک رينگ تو خالي در پشت آن‌ها قرار مي‌گيرد و حلقه‌هاي بعدي طناب بعد از اين رينگ قرار مي‌گيرند. در محل قرار گرفتن رينگ حفره‌اي در محفظه گلند در نظر مي‌گيرند كه سيال تميز را بين حلقه‌هاي طناب مي‌راند فشار اين سيال يک تا دو بار بيش‌تر از فشار دهش پمپ است. در اين حالت هم نشتي بسمت داخل محفظه پمپ و هم از انتهاي گلند بطرف بيرون جريان دارد و باعث جلوگيري از رانش ذرات معلق بين طناب آب بندي و شفت مي‌شود.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  مزاياي چيلر اسکرال
•  اهميت و مزاياي چيلر هاي تراکمي وستن اير Western Air
•  روش شارژ گاز R22
•  آيا حذف صداي الکتروفن ها و داکت اسپليت ها امکان پذير است؟
•  سامانه اعلام حريق
•  بوي بد کولر گازي از چيست؟
•  نحوه شارژ گاز R410a
•  معرفي برج خنک كننده و اجزاي آن
•  سختي گير و کارکرد آن
•  علت کم شدن قدرت پرتاب باد کولر گازي و پرتاب دوده چيست؟
•  مزاياي استفاده از دستگاه‌هاي توليد يون منفي در تصفيه‌ي هواي منزل
•  آشنايي با فيلترهاي دياتومه براي آب استخر
•  چرا آب معدني جايگزين مناسبي براي دستگاه تصفيه آب خانگي نيست؟
•  تفاوت داکت اسپليت هايسنس با داکت اسپليت گودمن
•  آشنايي با سيستم بهينه‌سازي انرژي BEMS

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر