مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

محاسبات و انتخاب پمپ مدار برج خنک کن :

متن :

براي محاسبه‌ي پمپ برج خنک کن به دو مولفه‌ي دبي و هد پمپ نيازمنديم که اين مقادير از روابط زير بدست مي‌آيد:

دبي:
براي چيلر تراكمي 3GPM به ازاي هر تن تبريد چيلر و براي چيلر جذبي 3.5 GPM به ازاي هر تن تبريد چيلر.

هد:
H = (L × 0.075) + h

L: طول مسير رفت از كندانسور چيلر تا ورودي برج خنک كن (FT)
h: ارتفاع لوله ورودي برج از تشتک (FT)


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  انواع منابع تامين کننده حرارتي جهت سيستم گرمايشي از کف
•  فوايد گاز ازن
•  چگونه از هشدارهاي اشتباه دستگاه هشدار دود جلوگيري کنيم؟
•  کاربردهاي سيستم گرمايش از کف
•  برآورد فضاي مورد نياز موتور خانه
•  اصول و نکات انتخاب و خريد پکيج
•  کندانسور آبي در کولر گازي چيست؟
•  تفاوت داکت اسپليت هايسنس با داکت اسپليت گودمن
•  راهنماي ساخت و توليد چيلر جذبي
•  موتور پمپ
•  داکت اسپليت چيست؟
•  مشعل چيست؟
•  تست کارکرد يا تست فشار کمپرسور
•  وکيوم کولر گازي چيست؟
•  نحوه صحيح مهر و موم و درزگيري داکت اسپليت

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر