مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

روش تست مصرف برق کولر گازي :

متن :

با توجه به اهميت روز افزون مصرف بهينه‌ي انرژي و وجود کولر گازي با گريدهاي مختلف انرژي در بازار، توضيحاتي درباره‌ي روش‌هاي آزمون کولر گازي و چگونگي محاسبه‌ي گريد انرژي ارائه مي‌شود. براي آزمون عملکرد و ميزان مصرف انرژي يک اسپليت دو روش رايج وجود دارد که در استاندارد بين المللي مربوطه نيز به اين دو روش اشاره شده است.


روش کاليمتري (گرماسنجي)
در اين روش با استفاده از تجهيزات گرماسنجي ميزان گرمايي که کولر گازي مي‌تواند از محيط بگيرد تعيين مي‌شود. براي عمل خنک سازي اسپليت، انرژي الکتريکي مصرف مي‌شود که با تقسيم ميزان انرژي الکتريکي مصرف شده، شاخص مصرف انرژي (EER) محاسبه مي‌گردد.


روش آنتالپي هوا
در اين روش با استفاده از تغييرات آنتالپي هواي محيط و انرژي الکتريکي مصرف شده، شاخص مصرف انرژي محاسبه مي‌شود. روش کار بر اساس اختلاف آنتالپي هواي ورودي به کولر گازي و هواي خروجي از کولر گازي مي‌باشد. ميزان اختلاف آنتالپي، با اندازه گيري نرخ هواي خارج شده از دستگاه و اختلاف دماي هواي ورودي و خروجي کولر گازي محاسبه مي‌گردد. لازم به ذکر است که آنتالپي نقاط مورد با توجه به خواص هوا (دما، ميزان رطوبت، چگالي) و با استفاده از جدول سايکرومتريک هوا محاسبه مي‌گردد. در نهايت اختلاف آنتالپي نقاط کاري مورد نظر محاسبه شده و با در نظر گرفتن ميزان انرژي الکتريکي مصرف شده، شاخص مصرف انرژي محاسبه مي‌گردد. گريد مصرف انرژي بر اساس اين شاخص تعيين شده و پس از تاييد مراجع ذي‌صلاح بر روي برچسب انرژي دستگاه درج مي‌گردد. در آزمايشگاه صرفه جويي انرژي سابا از روش آنتالپي هوا براي آزمون کولر گازي استفاده مي‌شود.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  تست دستگاه تصفيه آب خانگي
•  بهره برداري بهينه از کولر گازي
•  صرفه جويي در انرژي
•  نصب صحيح داکت اسپليت چگونه است؟
•  تجهيزات ضروري براي يک استخر
•  چيلرهاي جذبي را کامل بشناسيم
•  ساختمان و نحوه سرما سازي کولر گازي
•  آيا بخار آب، سنسور دود را تحريک مي‌کند؟
•  روش انتخاب پمپ آب خانگي
•  استانداردهاي کولر گازي
•  انواع آبگرمکن ها
•  نحوه صحيح مهر و موم و درزگيري داکت اسپليت
•  تفاوت عملکرد کولرهاي آبي و گازي در چيست؟
•  نکات مهم درباره نگهداري و کاهش هزينه‌ي کولرهاي آبي
•  هواساز چيست؟

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر