مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

اصول کار چيلرهاي جذبي :

متن :

مرحله اول
مبرد پاشيده شده بر روي لوله‌هاي آب سيستم با تبخير خود و گرفتن گرما از آب درون لوله‌ها آن را خنک مي‌نمايد براي افزايش تبخير، پايين آوردن فشار محيطي كه اين تبخير درون آن صورت مي‌گيرد راه كار مناسبي است براي همين اين قسمت از دستگاه توسط پمپ خلاء كم مي شود و درون آن خلاء نسبي ايجاد مي شود در اين فشار نقطه جوش مبرد به شدت پايين مي‌آيد و تبخير بهتر با سرعت بيش‌تري انجام مي‌شود اين مرحله از سيكل تبريد جذبي در پوست‌هاي انجام مي‌شود كه به آن واپراتور مي‌گويند.


مرحله دوم
در اين مرحله مبرد تبخير شده فضا را كاملا پر نموده است و از تبخير بيش‌تر مبرد جلوگيري مي‌كند براي حل اين مشكل از يک ماده جاذب استفاده مي‌شود كه قدرت بسياري در جذب مبرد دارد و به آن جاذب گفته مي‌شود. اين ماده با جذب بخار موجود در فضا براي ادامه پيدا كردن سيكل شرايط را محيا مي‌كند. همچنين با توجه به اينكه محلول غليظ در ژنراتور حرارت داده شده است و دماي بالا آن روي قدرت جذب آن تاثير منفي دارد در اين مرحله همزمان مايع غليظ به كمک آب برج خنک كننده خنک مي‌شود. اين مرحله از سيكل تبريد جذبي در پوسته‌اي انجام مي‌شود كه به آن ابزربر مي‌گويند.


مرحله سوم
ماده جاذب مورد استفاده با توجه به مبرد انتخاب مي شود و مي‌تواند از مواد مختلفي باشد ولي عمدتا از محلول ليتيوم برومايد استفاده مي‌شود نوعي محلول نمكي غير سمي كه جاذب بسيار خوبي براي آب مي‌باشد محلول ليتوم برومايد... پس از جذب مبرد رقيق شده و قدرت جذب آن كاهش مي‌يابد و براي جذب بهتر بايد مبرد جذب شده را از آن جدا كنيم در واقع محلول رقيق را به محلول غليظ تبديل نماييم. اين عمل با گرما دادن به ماده جاذب صورت مي‌گيرد منبع حرارتي در اين مرحله مي‌تواند آب گرم، آب داغ، بخار و يا منبع حرارتي مستقيم (مشعل) و حتي خورشيد باشد در واقع با جوشاندن جاذب كه در اين مرحله و جدا سازي مبرد از آن محلول غليظ بدست مي‌آوريم اين مرحله از سيكل تبريد جذبي در پوسته‌اي انجام مي‌شود كه به آن ژنراتور مي‌گويند.


مرحله چهارم
برد جدا شده پس از گرما دادن ماده جاذب به صورت بخار مي‌باشد جهت استفاده مجدد از آن بايد دوباره به مايع تبديل شود در اين مرحله با استفاده از آب برج خنک كننده بخار مبرد چگاليده شده و به مايع تبديل مي‌شود مايع مبرد به قسمت اواپراتور بر مي‌گردد تا مجددا مورد استفاده قرار گيرد اين مرحله از سيكل تبريد جذبي در پوسته‌اي انجام مي‌شود كه به آن كندانسور مي‌گويند.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  راهنماي نصب پکيج ديواري
•  نكاتي در مورد نگهداري از بويلر
•  ساختمان و نحوه سرما سازي کولر گازي
•  بهينه سازي مصرف انرژي سامانه‌هاي گرمايشي
•  آشنايي با چيلر تراكمي دوراني
•  بررسي کامل مزايا و معايب ميني چيلر
•  اطلاعات کاربردي پيرامون عايق‌ها
•  انواع گاز هاي مبرد
•  استانداردهاي کولر گازي
•  اينورتر در کولر گازي
•  کنترل دور موتور فن کولر گازي
•  محاسبات و انتخاب پمپ مدار برج خنک کن
•  چگونه لوله هاي ساختمان را عايق بندي کنيم؟
•  طرز راه اندازي و نگهداري چيلر
•  تاريخچه‌ي تهويه‌ي مطبوع

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر