مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

چيلر تراکمي چيست؟ :

متن :

در چيلر تراکمي مبرد داخل کندانسور بوسيله آب خنک مي‌شود. در اين نوع چيلر، آبي که مبرد داخل کندانسور را خنک مي‌کند خود گرم شده و ديگر قابل استفاده نيست به همين دليل اين آب وارد برج خنک کننده شده، دمايش پايين مي‌آيد و دوباره جهت خنک کردن مبر وارد کندانسور مي‌شود. در مناطقي که درصد رطوبت هوا زياد باشد چون در برج خنک کننده فرايند انتقال حرارت بر اساس گرماي نهان تبخير انجام مي‌شود، برج خنک کننده کارايي نداشته و نمي‌توان چيلر آبي استفاده کرد، همچنين اگر ميزان مواد خورنده و رسوب آب زياد باشد، چون امکان خورندگي و رسوب گيري و مسدود شدن لوله‌هاي داخل کندانسور زياد است بنابر اين امکان استفاده از چيلر آبي وجود ندارد و به ناچار بايد چيلر هوايي استفاده کرد.


در زير به معرفي اجزاء اصلي چيلرهاي آبي مي‌پردازيم:

1- کمپرسور
2- کندانسور
3- شير انبساط
4- اواپراتور


سه سيکل در يک چيلر آبي تراکمي وجود دارد:

سيکل مبرد
که در آن مبرد از کمپرسور با فشار زياد خارج شده و در کندانسور خنک مي‌شود و با گذر از شير انبساط وارد اواپراتور شده و گرماي آب اواپراتور را جذب کرده و آب اطراف اواپراتور را خنک مي‌نمايد و پس از خروج از اواپراتور دوباره به کمپرسور بر مي‌گردد.


سيکل آب برج خنک کننده
که آب خنک شده در برج خنک کن وارد کندانسور شده و مبرد را خنک مي‌کند و دوباره به برج خنک کن بر مي‌گردد.


سيکل آب سرمايش ساختمان
که گرماي داخل ساختمان را وارد اواپراتور کرده و به مبرد موجود در اواپراتور منتقل مي‌نمايد و خنک شده و دوباره به ساختمان بر مي‌گردد.

چيلرهاي تراکمي بنا به نياز بصورت فريوني و آمونياکي ساخته مي‌شوند.بعضي نکات درباره چيلر تراکمي:
اختلاف دماي آب رفت و برگشت از چيلر به برج خنک کننده بايستي 5 درجه باشد.
آب رفت به برج خنک کننده داراي دماي 28 درجه مي‌باشد.
قبل از تزريق گاز بايستي شير سرويس مربوطه را بست.
هنگام وکيوم کردن چيلر بايستي چيلر را خاموش کرد.
بايستي فشار مکش گاز فريون چيلر تراکمي برابر 45-75Psi و در دمش برابر 200-260Psi باشد (با کندانسور آبي).
معمولا لوله بزرگ‌تر لوله مکش يا برگشت بوده و لوله کوچک‌تر لوله دهش يا رفت مي‌باشد.
در هنگام روغن زدن بايستي چيلر خاموش باشد.
هنگام کارکرد چيلر بايستي تمام شيرهاي آن باز شامل مکش-رانش-مايع باز باشد.
بايستي فشار روغن حداقل 20 چي اس اي بيش‌تر از فشار مکش باشد.
براي روشن کردن چيلر ابتدا بايستي فن برج خنک کننده را روشن کنيم. سپس پمپ فن کويل و بعد از آن پمپ برج خنک کننده را روشن مي‌کنيم.
براي فشار زياد و تست ازت از گيج قرمز استفاده مي‌شود.
براي فشار کم و هم چنين وکيوم کردن چيلر از گيج آبي اسفاده مي‌شود.
سطح شيشه نشان دهنده مايع مبرد بايستي صاف و بدون حالت کف زدگي باشد.
سطح روغن کمپرسور بين 1/2-1/4 سطح شيشه روغن نما بايد تنظيم گردد.
مقدار اسيد پيشنهادي براي چيلرها با هر ظرفيتي 1/5 کيلوگرم مي‌باشد.
فشار وکيوم در کنار دريا 1.29 اينچ جيوه و در شهر تهران برابر 27 اينچ جيوه تنظيم مي‌گردد.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله


دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر