مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

نصب صحيح کانال فلکسي چگونه است :

متن :

براي نصب صحيح کانال فلکسيبل مي‌بايست نکات زير رعايت گردد:

1- کانال‌ها را تا جاي ممکن کشيده و کانال‌ها حالت جمع شدگي نداشته باشد
2- استفاده از چسب آلمينيوم براي نصب کانال فلکسيبل به تبديل هم براي لايه داخلي و هم خارجي
3- استفاده از بست و قفل فلزي
4- در صورت نياز استفاده از ساپورت مناسب (جلوگيري از شکم دادن کانال‌ها)


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله


دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر