مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

طراحي و سايزينگ کانال فلکسيبل چگونه است؟ :

متن :

براي طراحي کانال‌هاي فلکسي مي‌بايست نکات زير رعايت گردد:

1- طراحي کانال فلکسيبل مي‌بايست مطابق با استاندارد طراحي ACCA Manual D آمريکا باشد.

2- استفاده از داده‌هاي افت فشار کانال فلکسيبل سازنده، در غير اين‌صورت استفاده از جدول استاندارد ACCA Manual D
    حداقل سازي پيچ و خم‌ها


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  کمپرسورهاي سانتريفوژ
•  معرفي پرده هوا
•  انواع لوله ها و کاربردهايشان
•  نحوه محاسبه BTU
•  آب سردکن چيست؟
•  كولر آبي يا اير واشر؟
•  تفاوت کولر گازي اينورتر با کولر گازي معمولي
•  تاثير مبردها بر لايه اوزن
•  چيلر تراکمي اسکرو چيست؟
•  نکات مهم درباره نگهداري و کاهش هزينه‌ي کولرهاي آبي
•  انواع گازهاي مبرد کولر گازي
•  اشتباهات مهم در نصب کولر گازي (قسمت چهارم)
•  کولر گازي اينورتر و نحوه تشخيص آن از کولر گازي معمولي
•  روش هاي رطوبت زني و رطوبت گيري هوا
•  انواع گازهاي سرمازا

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر