مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

صداي داکت اسپليت را چگونه کاهش دهيم؟ :

متن :

صداي دستگاه داکت اسپليت يکي از شکايات مصرف کنندگان قديمي اين نوع دستگاه‌ها است، که اين مشکل به علت اجراي ناصحيح کانال و استفاده از کانال گالوانيزه براي دستگاه داکت اسپليت است که اين امر سبب مي‌شود ساکنين از صداي دستگاه شکايت داشته باشند، يکي از را‌هاي به حداقل رساندن صداي دستگاه استفاده از کانال فلکسيبل به جاي ساير کانال‌ها است با توجه به مقطع گرد و عايق بودن کانال فلکسيبل و با توجه به ساختار انعطاف پذير بودن اين نوع کانال باعث مي‌شود که صداي دميدن باد به کم‌ترين ميزان برسد.

با استفاده از کانال برگشت براي دستگاه نيز مي‌توان صداي دستگاه را به ميزان قابل توجه کم کرد همزمان استفاده از عايق صوتي در دريچه‌ي بازديد مي‌تواند صداي داکت اسپليت را تا نهايت ممکن کاهش دهد.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله


دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر