مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

سيکل تبريد :

متن :
سيکل‌هاي پمپ حرارتي (Heat Pump Cycles) ترموديناميکي يا سيکل‌هاي تبريد (Refrigeration Cycles) مدل‌هاي مفهومي و رياضي براي پمپ‌هاي حرارتي (Heat Pumps) و يخچال‌ها هستند.
پمپ حرارتي ماشين يا وسيله‌اي است که حرارت را از يک نقطه با منبع (Source) يا دماي پايين‌تر به نقطه ديگر يا چاه يا چاه حرارتي (Heat Sink) در دماي بالاتر منتقل مي‌کند که براي اين کار از کار مکانيکي يا منبع حرارتي (Heat Source) با دماي بالا استفاده مي‌کند. بنابراين اگر هدف از استفاده از پمپ حرارتي، گرم کردن چاه حرارتي باشد، همانند زماني که در يک روز سرد داخل خانه را گرم مي‌کنيم، مي‌توان به آن هيتر (Heater) گفت؛ در صورتي که هدف ما سرد کردن منبع حرارتي باشد، مانند استفاده معمول از فريزر، به آن يخچال (Refrigerator) مي‌گويند. در هر دو حالت اصول کارکرد يک‌سان مي‌باشد. حرارت از يک نقطه سرد به يک نقطه گرم منتقل مي‌شود.


سيکل ترموديناميکي تبريد
طبق قانون دوم ترموديناميک حرارت نمي‌تواند خود به خود از يک محل سردتر به يک منطقه گرم‌تر جريان يابد؛ بلکه براي انجام آن، نياز به انجام کار است. يک کولر گازي نياز به کار دارد تا بتواند فضاي زندگي را خنک کند و حرارت را از فضاي داخلي سرد (منبع حرارتي) به فضاي خارجي گرم (سينک حرارتي) حرکت دهد. به طور مشابه، يخچال حرارت را از فضاي سرد داخل يخچال (منبع حرارتي) به هواي گرم‌تر آشپزخانه (سينک حرارتي) منتقل کند. اصل کارکرد سيکل تبريد در سال 1824 به وسيله سادي کارنو به صورت رياضي به عنوان يک موتور حرارتي (Heat Engine) شرح داده شد. يک پمپ حرارتي را مي‌توان به عنوان يک موتور حرارتي در نظر گرفت که در جهت معکوس کار مي‌کند.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله


دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر