مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

تصفيه آب به روش EDI :

متن :

همچنان كه در مطالب قبلي نيز قيد شد يكي از مهم‌ترين نيازهاي صنايع مادر: مانند صنعت هسته‌‌اي، صنعت داروسازي، صنعت قطعات نيمه رسانا و... داشتن آبي با خلوص بسيار زياد مي‌‌باشد.
براي توليد چنين آب‌‌هايي ابتدا آب خام بسته به غلظت املاح موجود در آن توسط يكي از روش‌‌هاي پيشرفته مانند اسمز معكوس، نانوفيلتراسيون، EDR و يا تقطير مورد تصفيه قرار مي‌‌گيرد.

خروجي چنين تصفيه‌‌هايي آبي با خلوص بالاي µs/cm 25 مي‌‌باشد و هنوز با استاندارد آب فوق خالص فاصله دارد.
لذا آب خروجي در يكي از سيستم‌‌هاي تبادل يوني يا EDI مورد تصفيه مجدد قرار مي‌‌گيرد تا آب با خلوص بسيار بالا را توليد نمايد.
معايب سيستم‌‌هاي رزيني مصرف زياد مواد شيميايي جهت احياء و همچنين اشغال فضاي زياد با توجه به حجم آب توليدي مي‌‌باشد.
سيستم EDI تركيبي از فرآيند تبادل يوني و فيلتراسيون غشايي مي‌‌باشد كه خروجي آن آبي بدون املاح و با هدايت الكتريكي كم‌تر از µs/cm 2/0 است.

در سيستم EDI نيز املاح از طريق فرآيند تبادل يوني از آب جدا مي‌شوند. با اين تفاوت كه ممبران‌‌ها به طور پيوسته با جريان برق احياء مي‌‌شوند كه اين امر نياز به استفاده از مواد شيميايي جهت احياء ممبران‌‌ها را از بين مي‌برد.
هر واحد EDI متشكل از تعدادي سلول است كه بين دو الكترود قرار گرفته‌اند.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  اسيدشويي چيلر
•  مقايسه مبردهاي اصلي
•  اجزاي الکتريکي کولر گازي
•  روش‌هاي کاهش مصرف برق در کولرهاي گازي
•  مشخصات مبرد R407c
•  اهميت و مزاياي چيلر هاي تراکمي وستن اير Western Air
•  راه اندازي و نگهداري سيستم هاي HVAC
•  علت پرتاب آب از پنل داخلي کولر گازي چيست؟
•  داکت اسپليت يا کولر گازي؟
•  تفاوت گاز R22 با R410 کولر گازي
•  تونل انجماد چيست؟
•  اهميت و مزاياي چيلر هاي تراکمي وستن اير Western Air
•  توربو پمپ ها
•  استفاده درست از کولر خودرو
•  تهيه آب شيرين از آب دريا

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر