لطفا برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید 1.   نکات مهم انتخاب انواع هيتر و کوره هواي گرم:
  1.  به طور کلي در نبود سيستم حرارت مرکزي در ساختمان، هيتر ها و کوره هوا گرم به عنوان تجهيزات مولد گرما مستقلاً قادر به تامين گرمايش مورد نياز در سالن هاي بزرگ، مرغداري ها ،گلخانه ها، کارخانجات، سوله ها، کارگاه ها، نمايشگاه ها، بانک ها، فروشگاه هاي بزرگ، مساجد و... هستند.
  2. هيترها از نظر نوع سوخت مصرفي جهت ايجاد گرمايش به هيترهاي گازي، هيترهاي گازوئيل سوز، هيترهاي دو گانه سوز و هيترهاي برقي تقسيم مي گردند.(هيترهاي تابشي از انواع هيترگازي محسوب مي شوند)

  3. هيتر و کوره هواي گرم که از نظر عملکرد به انواع فن دار، بدون فن و تابشي تقسيم مي گردند از نظر نحوه قرارگيري يا نصب نيز به سه گروه هيتر و کوره هواي گرم ايستاده، کابينتي و هيترهاي تابشي تقسيم مي گردند که هيترها و کوره هواي گرم ايستاده وکابينتي از نظر عملکرد تفاوت چنداني با هم ندارند و حتي مي توان گفت که از لحاظ نحوه عملکرد بسيار شبيه يکديگر عمل مي نمايند و تفاوت اصلي آنها در ظاهر و نحوه نصب آنها هستند؛ (در ادامه توضيحات بيشتري در اين باره داده شده است.) اما هيترهاي تابشي که برمبناي گرمايش تابشي عمل مي نمايند، محل نصب آنها در زير سقف سازه هاي بزرگ و يا فضاهاي باز مي باشد که از نظر کلي داراي تفاوت هاي عمده اي با کوره هاي هواي گرم هستند.

  4. هيتر و کوره هواي گرم کابينتي :

   • هيتر و كوره هواي گرم کابينتي نوعي از کوره هاي هواي گرم است که به صورت کابيني ساخته مي گردد.
   •  اين مدل از کوره هاي هواي گرم با توجه به ارتفاع کم نسبت به مدل هاي ايستاده بيشتر در فروشگاه هاي بزرگ، مساجد، بانکها، گلخانه ها، مرغداري ها و... مورد استفاده قرار مي گيرد و با توجه به نوع سوخت خود به سه مدل گازي - گازوئيلي و دوگانه سوز تقسيم مي گردد.

  5. مزايا و قابليت هاي هيتر كوره هواي گرم کابينتي :

   • قابليت نصب ترموستات محيطي جهت کنترل دقيق دماي محيط
   • هوارساني به صورت مستقيم
   • ايجاد گرماي مطبوع و پخش يکنواخت
   • داراي تابلو برق مجهز
   • مصرف پايين برق

  6. هيتر و کوره هواي گرم ايستاده:

   هيتر و کوره هواي گرم ايستاده معمولاً در فضاهايي مانند سالنهاي ورزشي، سالن هاي صنعتي، اماکن عمومي، مدارس و.. که ارتفاع کف تا سقف بيشتر بوده وعدم اشغال فضا و پخش يکنواخت گرما از اهميت خاصي برخوردار مي باشد استفاده بيشتري دارد.

  7.  مزايا و قابليت ها ي کوره هواي گرم ايستاده:

   • قابليت نصب ترموستات محيطي جهت کنترل دقيق دماي محيط
   • قابليت سفارش به صورت هوادهي از پايين دستگاه (معکوس)
   • هوارساني به صورت مستقيم، دمپر وکانال کشي
   • ايجاد گرماي مطبوع و پخش يکنواخت
   • داراي تابلو برق مجهز با لوازم اضافي
   • مصرف پايين برق


  8. هيترهاي تابشي:

   درهيترهاي تابشي که از انواع هيتر هاي گازسوز هستند با عبور جريان شعله مشعل از درون يک لوله مشکي رنگ و u شکل مخصوص که پشت آن رفلکتور يا منعکس کننده گرما نصب شده است قادر به تابش گرما به سطح مورد نظر است.تابش گرما در هيترهاي تابشي مانند تابش گرما در بخاري هاي برقي فقط سطح مقابل هيتر را به صورت تشعشعي گرم مي کند و قادر به ايجاد گرمايش در دماي هواي محل نصب نيستند.

  9. استفاده از هيترهاي تابشي (تشعشعي) براي گرمايش در سطح محل مورد نظر، در سالن هاي وسيع و حتي فضاهاي باز مناسب ترين انتخاب و همراه با صرفه جويي بسيار زيادي در ميزان مصرف سوخت است.
  10. هيترهاي تابشي که در ارتفاع 4 تا 12 متري سطح زمين (بر اساس ظرفيت) نصب مي شوند، بدون نياز به گرمايش هواي محيط، سطح مورد نظر را گرم نموده و موجب صرفه جويي فراوان درمصرف گاز مي شوند.

  11. به طور کلي هيتر و کوره هواي گرم از سه بخش اصلي مبدل حرارتي، بادزن (فن) و مشعل تشکيل گرديده است.

  12. مبدل حرارتي کوره هاي هواي گرم:اين مبدل ها معمولا از جنس استيل يا ورق هاي فولادي فرم دار آتش خوار ساخته مي گردند.سر و صداي ناشي از انقباض و انبساط سريع فولاد در مدل هاي جديد هيتر و کوره هواي گرم به دليل نصب ترموستات fan limite control تا حدود زيادي از بين رفته است.ورق هاي فولادي فرم دار نسبت به مبدل هاي چدني و قديمي، از کارايي بالاتر و وزن کمتري برخوردارهستند.

  13. بادزن (فن): بادزن يا فن مورد استفاده در هيتر و کوره هواي گرم، هواي اتاق يا محل نصب را به طرف هيتر يا کوره هوا گرم مکش نموده و پس از 25 تا 40 درجه سانتيگراد افزايش دما، در اثر عبور از روي مبدل حرارتي، مجدداً به طرف اتاق ها هدايت مي کند.بسياري از اين فن ها داراي موتورهاي دو يا سه سرعته مي باشند.

  14. اگر فن يا بادزن در هيتر و کوره هواي گرم طوري قرار گرفته باشد که هوا را از مبدل حرارتي مکش نمايد آن را کوره مکشي مي نامند واگر فن طوري قرار گرفته باشد که هوا را از رابط مبدل حرارتي براند، وزشي يا رانشي ناميده مي گردد.

  15. از نظر ايمني، هيتر يا کوره هواي گرم از نوع وزشي بر هيتر و کوره هوا گرم مکشي ارجحيت دارد، زيرا کوره مکشي در صورت وجود منفذي در مبدل حرارتي، محصولات احتراق را وارد هواي محل نصب کوره هواي گرم مي کند.در هيتر ها و کوره هواي گرم از نوع مکشي اتصال بادزن (فن) به الکتروموتور به طور مستقيم يا به وسيله تسمه انجام مي گيرد.
  16. مشعل ها: مشعل هاي مورد استفاده در هيتر ها و کوره هواي گرم معمولاً از نوع گازي، گازوئيلي،دو گانه سوز، به ندرت نفتي و يا حتي برقي مي باشند. مشعل هاي گازسوز ممکن است از نوع دمنده دار يا آتمسفريک هستند.

  17. فرنيس (Furnace) يا کوره هواي گرم، نام بخشي از هيتر است که در واقع توليد هواي گرم سيستم را بر عهده دارد.محل نصب فرنيس دا خل هيتر و با خروجي هواي احتراق است.فرنيس يا محفظه احتراق يک کوره هواي گرم با مصرف سوخت، حرارت توليد مي نمايد و هوا ي سرد ورودي با عبور از بين لايه هاي مبدل حرارتي (بدون ارتباط با محيط احتراق) گرم مي شود.

  18. تکنولوژي به کار رفته در برخي از سيستم هاي پيشرفته هيتر و کوره هواي گرم با بسياري از دستگاه هاي حرارتي موجود قابل مقايسه نيست ؛ زيرا در سيستم هاي پيشرفته علاوه بر استفاده از گرماي دودکش هيتر، انواع به خصوصي از سيستم هاي کنترل و ايمني هوشمند سوخت و اکسيژن مورد استفاده قرار مي گيرند که تا حد زيادي منجر به کاهش عوامل آلاينده در هيترها مي شود. همچنين کنترل ميزان حرارت توليدي توسط هيتر و کوره هواي گرم از طريق دستگاه کنترل فن و دستگاه کنترل مشعل انجام مي شود.

  19. مواردي که موجب شده تا از هيتر و کوره هواي گرم به عنوان وسيله اي ايمن، رضايت بخش، دوست دارسلامت انسان ها و محيط زيست ياد شود، به شرح زير هستند:

   • هيتر و کوره هواي گرم با توجه به احتراق کامل، توليد منوکسيد کربن اندکي دارد.
   • مبدل حرارتي در هيتر و کوره هواي گرم داراي آلياژ مخصوصي است که هرگز توليد اکسيد فلز معلق در فضا نمي نمايد. (معمولاً پاس اول لوله هاي آتشخوار کوره هاي هواي گرم را از استيل مرغوب درست مي کنند)
   • مبدل هاي حرارتي هيتر و کوره هواي گرم در مجاورت ذرات معلق در هوا توليد دوده نمي کند.
   • احتراق در هيتر و کوره هواي گرم با سيستم تمام اتوماتيک و بدون شمعک صورت مي گيرد.
   •     هيتر و کوره هواي گرم داراي فن مخصوص تخليه گاز حاصل از احتراق و اتصال به دودکش جهت خروج گازهاي احتراق باشد.

  20. توضيح : لازم به ذکر است که ارزش حرارتي هر متر مکعب گاز طبيعي معادل 9200Kcal مي باشد و همچنين ارزش حرارتي هر ليتر گازوئيل تقريبا معادل 8500Kcal است. 
    
  21. مقررات و توصيه هاي ايمني در استفاده از هيتر و کوره هواي گرم:

   •  طبق مقررات ملي ساختمان، نصب کوره هواي گرم در فضاهايي مانند راهروهاي دسترسي، راهروهاي خروج اضطراري، سالن هاي اجتماعات، تئاتر و سينما مجاز نيستند.
   • همچنين طبق مقررات ملي ساختمان فاصله هيتر و کوره هواي گرم تا نزديک ترين ديوار حداقل بايد 15 سانتي متر (6 اينچ (باشد و حداقل فاصله اطراف هيتر و کوره هواي گرم تا هرگونه مواد قابل اشتعال 30 سانتي متر( 12 اينچ) باشد).
   • فضاي دسترسي در جلو دستگاه و محل نصب مشعل نيز حداقل 45 سانتي متر( 18 اينچ) تعريف شده است.
   • سطح مقطع آزاد و بدون مانع هر يک از کانال هاي هواي تازه، برگشت و رفت نبايد از 4.4 ميلي متر مربع براي هر وات ظرفيت کوره کمتر گردد.( مقررات ملي ساختمان)
   • تامين هواي تازه يا برگشت هيتر و کوره هواي گرم از حمام، توالت، دستشويي، آشپزخانه، پارکينگ و فضاهاي پرخطر امکان پذيرنيست. ( مقررات ملي ساختمان)
   • برگشت هواي يک واحد آپارتماني نبايد توسط دستگاه به واحد آپارتمان ديگري فرستاده گردد. ( مقررات ملي ساختمان)


  4BTU=1K cal 1M³ = 35.315 Ft.³