لطفا برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید 1. نکات مهم انتخاب انواع ميني چيلر:

  1. ميني چيلر:ميني چيلر يا چيلر آپارتماني در اصل چيلرهاي هوايي كوچک و کم صدايي مي باشند که داراي ظرفيت کمتر از 20 تن تبريد بوده است و براي آپارتمانها، ويلاها و ساختمان هايي كه مي خواهند سرمايش و حتي گرمايش مستقلي داشته باشند و مشكلات مربوط به موتورخانه مركزي را نتوانند تحمل کنند به كار گرفته مي شوند.

  2. ميني چيلرها که سيکل تبريد آنها بر اساس ظرفيت داراي يک يا چند کمپرسور اسکرال و با يک يا چند مدار است معمولاً در تراس يا پشت بام ساختمان نصب مي گردند  و با خنك كردن آب در اواپراتور آن را به داخل ساختمان منتقل کرده و اين آب با جريان در کويل فن كويل ها، سرمايش مورد نظر هريک از فضاهاي داخلي ساختمان را تامين مي کنند.

  3. از مزاياي استفاده از ميني چيلر هامي توان به موارد زيررانام برد:

   • دو فصل بودن سيستم ميني چيلر
   • استقلال کامل هزينه تهويه مطبوع واحدها از يکديگر
   • عدم و جود سر و صداي حرکت باد بدليل حذف کانال در ميني چيلر
   • استهلاک، لرزش و صداي کمتر و همچنين طول عمر بالا به دليل تعداد کم قطعات متحرک
   • قابليت قرارگيري در فضاي آزاد مثل سطح پشت بام يا تراس
   • عدم نياز به فضاي نصب زياد بدليل ابعاد و وزن بسيار پايين
   • ضريب اطمينان بالا، قابليت تامين تناژ پايين، مصرف پايين برق
   • تعمير و نگهداري آسان وهزينه نگهداري بسيار پايين
   • قابليت کارکرد در مناطق خشک و حاره اي
   • عدم نياز به برج خنک کننده در سيستم ميني چيلر
   • عدم يخ زدگي به دليل استفاده از اواپراتور صفحه اي از جنس استنلس استيل
   • استقلال دماي اتاق ها از يکديگر
   • عدم انتقال صداي اتاق ها به يکديگر

  4. ميني چيلرها باتوجه به اينکه نسبت به سيستم هاي داکت اسپليت داراي هزينه اوليه بالاتري هستند ولي به علت راندمان بالاتر دستگاه، در عمل اين هزينه اوليه در کمترين زمان جبران مي شود.

  5. ميني چيلر ها معمولاً چيلرهاي هواخنک با ابعاد و ظرفيت کوچک تر مي باشند که عملکرد آنها به اين صورت است: گاز مبرد توسط کمپرسور ميني چيلر هاي هوايي فشرده مي شود. گاز متراکم شده با فشار و دماي بالا وارد کندانسور شده و توسط آب يا هواي محيط خنک شده و به صورت مايع در مي آيد و اين مايع مبرد با عبور از شير انبساط (Expansion Valve) يا لوله موئين که کار آن شکستن فشار مايع است در دمايي پائين قرار مي گيرد تا بتواند پس از ورود به کويل اواپراتور گرماي آب داخل اواپراتور را جذب کند . به دليل فشار کمتر اواپراتور نسبت به کندانسور، مايع مبرد تبخير مي شود که گرماي مورد نياز اين عمل تبخير از آب جريان يافته سيستم تهويه مطبوع درون اواپراتور تامين مي شود، در نتيجه آب سيستم تبريد درون اواپراتور سرد مي گردد و سپس توسط سيستم پمپ هاي سيرکولاتور به کويل آب سرد فن کويل ها و هواساز ها جهت ايجاد هواي خنک در محل مورد نظر انتقال مي يابد . پس از اين فرآيند مجددا با مکش کمپرسور گاز ناشي از تبخير، به سمت کمپرسور حرکت کرده و اين سيکل ادامه پيدامي کند.

  6. اواپراتور يا مبدل حرارتي ميني چيلرها که در دو نوع پوسته – لوله اي و صفحه اي موجود مي باشد، وظيفه خنک کردن آب در مدار برودتي ساختمان را برعهده دارد. به اين ترتيب که در اواپراتور لوله هاي گاز مبرد و لوله هاي آب مدار برودتي قرار مي گيرند و طي جريان تبخير مايع برودتي و دريافت گرما توسط گاز، آب سيستم خنک مي گردد و در صورت استفاده از مبدل حرارتي صفحه اي با استفاده از تعداد زيادي صفحات فلزي نازک، موجب تبادل حرارت بالا بين سيال گرم و سرد مي گردد. اساس عملکرد اين نوع مبدل به اين شکل مي باشد که از دو جهت مخالف سيال سرد و گرم وارد مبدل مي گردند. سيالات وارد شده به صورت يکي در ميان بين صفحات فلزي جريان مي يابند و با يکديگر تبادل گرما مي نمايند.

  7. کمپرسورها در ميني چيلرهاي تراکمي از نوع اسکرال هستند. ميني چيلرها در ظرفيت هاي پائين و براي يک واحد مسکوني استفاده مي شوند و نيروي محرکه در ميني چيلر ها از برق شهري يک و سه فاز تامين مي گردد.

  8. کندانسور هوايي در ميني چيلرها از تعدادي کويل مسي همراه با فين هاي عموماً آلومينيومي تشکيل شده است که توسط فن هاي آکسيال بزرگ ، اين عمليات خنک کنندگي انجام مي گيرد.

  9. بعضي ميني چيلرها كه گرمايشي نيز مي باشند (داراي Heat pump) مي توانند آب گرم مورد نياز فن كويل ها در زمستان را نيز فراهم نمايند.

  10. به طور کلي کارشناسان تاسيسات براي محاسبه ظرفيت چيلر مورد نياز هر پروژه که بر مبناي محاسبه دقيق ظرفيت بار برودتي کل انجام مي شود، علاوه بر محاسبه پارامترهايي مانند شرايط جغرافيايي(Ambient Temperatur ) و دماي طرح خارج تابستان، ارتفاع از سطح دريا، رطوبت نسبي هوا ، نوع کاربري ساختمان (دماي طرح داخل) ، نوع مصالح به کار رفته و اجراي نماي ساختمان، جهت قرارگيري ساختمان نسبت به زاويه تابش خورشيد، تعداد طبقات وسطح زير بناي ساختمان، تعداد نفرات و تجهيزات کوچک و بزرگ الکتريکي داخل ساختمان و ...، به حجم آب سرد مورد نياز و ضرايب اطمينان کافي در عملکرد چيلر توجه مي کنند. اما چنانچه تمايل به استفاده از امکان محاسبه سر انگشتي (فاز 1) چيلر مورد نياز ساختمان هاي مسکوني و اداري در شرايط آب و هوايي مانند تهران هستيد، مي توانيد به ازاي هر 100 متر مربع از ساختمان به طور تقريبي ظرفيت نامي 4 تن تبريد را در نظر داشته باشيد.
  11. استفاده از ميني چيلر همراه با فن کويل علاوه بر مزاياي عديده زير اين امکان را فراهم مي کندتا در هنگام تغيير فصل در پائيز يا بهار که ممکن مي باشد تعدادي از ساکنين تمايل به استفاده از سيستم گرمايي و تعدادي تمايل به استفاده از سيستم سرمايي داشته باشند، هر واحد آپارتمان قادر به انتخاب و اعمال سليقه شخصي خود در تامين دماي هواي مطلوب در واحد خود گردد.

  12. همچنين با نصب ميني چيلر در ساختمان هاي قديمي که چيلر مرکزي آنها از کار افتاده و يا از راندمان مطلوب برخوردار نيست، ديگر نيازي به نصب و استفاده از ساير تجهيزات گران قيمت تهويه مطبوع نيستند زيرا از آنجا که فن کويل ها و شبکه لوله کشي از قبل درون ساختمان وجود دارند با نصب ميني چيلر مي توان سرمايش مطبوع و مورد نظر را تامين کند.

  13. اطلاعات تکنيکي در طراحي مدار چيلرهاي تراکمي:

   • فري کولينگ در چيلر هاي هوايي Free Cooling
   • سوپر هيت مبرد در خط مکش چيلر تراکمي Super Heat
   • سابکول در کندانسور چيلر تراکمي Subcool
   • پمپ داون کردن چيلر تراکمي Pump Down

  1M³ = 35.315 Ft.³ 1K.Cal. = 4 B.T.U. 1 Atm. = 14.7 P.S.I. 1 G.P.M. X 0.2271 = 1M³/hr 12000 B.T.U. = 1Ton of Ref. 1M³/hr = 0.588 C.F.M