لطفا برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید 1. راهنماي خريد تجهيزات جکوزي :

  1. جکوزي ماساژ در زير آب از روشهاي درماني بسيار مؤثر در رفع درد عضلات، مفاصل و استخوان هاهستند. استفاده کنندگان از جکوزي در داخل حوضچه قرار مي گيرند و اعضاء بدن خود را به تناوب در مسير فواره هاي زير آب قرار مي دهند. بعد از خروج از جکوزي بايد مدتي استراحت نمود تا بدن به حالت اوليه برگردد.
  2. جهت شروع عمليات اجرايي و نصب تجهيزات جکوزي لازم است ابعاد محل نصب رينگ جکوزي را اعلام نمائيد.

  3. پس از تعيين قطر رينگ جکوزي نسبت به تعيين تعداد نفرات جکوزي اقدام مي گردد.

  4. جهت انتخاب پمپ تامين فشار آب خروجي از جتهاي جکوزي لازم است علاوه برتعيين تعداد جتها به فاصله عمودي و افقي محل استقرار جکوزي تا محلپمپ هاي موتورخانه نيز توجه گردد.

  5. استفاده از جکوزي هاي پيش ساخته و آماده در حمام آپارتمانها به دليل بهره برداري راحت تراز آنها در حال گسترش است.

  6. حوضچه جکوزي در اکثر مجموعه استخرهاي شنا طراحي و ساخته مي شود و ساختار اين بخش به نحوي است که آب با دماي  درجه از اير جت ها در دو نقطه پشت پا و پشت کمر با فشار خارج مي شود.

  7. جکوزي به نحوي استخر آبداغ نيزاست لذا براي طراحي تجهيزات گرمايش اين قسمت به اين مواردنيازداريم:

   • تجهيزات تصفيه آب (که مانند استخر فيلتر شني مي باشد)
   • مبدل حرارتي مخصوص
   • پمپ اير جت
   • رينگ مخصوص با اير جت ها