لطفا برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید 1. تعيين مساحت و حجم استخر:
  جهت محاسبه‌ي مساحت، طول را در عرض استخر ضرب مي‌نماييم. جهت تعيين ميانگين عمق مفيد، از اعماق مختلف با ابزاري نظير لوله يا طناب مدرج اندازه‌گيري به عمل مي‌‌آيد. با حاصل ضرب عمق متوسط (بر حسب متر) در مساحت استخر (بر حسب متر مربع) حجم آب (بر حسب متر مکعب) به دست خواهد آمد که با ضرب عدد حاصل در 1000 مي‌توانيم حجم آب را بر اساس ليتر محاسبه کنيم.
   

  محاسبه گرمايش اوليه آب استخر:
  بعد از محاسبه‌ي ليتر مي‌توانيم از فرمول زير جهت محاسبه گرمايش اوليه استخر استفاده کنيم.
  dtw: اختلاف درجه حرارت اوليه و نهايي‌ آب استخر.
  V: حجم آب استخر بر حسب گالن (1 فوت مکعب معادل 7.5 گالن است)

   heatup = 8.34 * V * dtw/dT


  مبدل بار حرارتي جهت غلبه بر اتلاف حرارتي از سطح آب استخر و اختلاف درجه حرارت از فرمول زير محاسبه مي‌گردد

  H = 12s * dTaw A

  12S: ضريب اتلاف حرارتي سطح براي وضش باد با سرعت 2 تا 5 مايل در ساعت اين ضريب را مي‌توان معادل 4 تا 7 (BTU/hr) در نظر گرفت.
  dTaw: اختلاف درجه حرارت بين آب استخر و درجه حرارت سطح استخر
  A: سطح استخر (ftz)

  ابتدا محاسبه حجم استخر:

  V = 82(ft) * 41(ft) * 9.8(ft) = 32947 ft3


  گرمايش پس از راه اندازي:

  h heat-up = 2471.7(gal) * 8.34(lbs/gal) * (75~50) / 284(hr)


  گرمايش تلف شده از سطح استخر:

  H = 5(Btu/h / ft) * (75~65) * 82*41 = X (Btu/h)


  تصفيه آب استخر

  تصفيه آب استخر به وسيله کلر

  کلر نيز جهت ضدعفوني آب سبزيجات و ميوه‌ها و گندزدايي آب استفاده مي شود، در اين روش ابتدا حجم آب بر حسب m3 در نظر گرفته شده و سپس به ازاي هر متر مکعب آب 3/5  اسپورها استفاده مي‌شود تا زماني که مقدار کلر آب 2/0 تا 8/0 نرسد آب قابل استفاده نبوده و بايد زمان بيش‌تري جهت پايين آمدن مقدار کلر آب صرف شود.

  تصفيه آب استخر به وسيله ازون
  تصفيه آب استخر به وسيله بهترين روش مورد استفاده در دنيا مي‌باشد که موجب از بين بردن جلبک و گندزدايي آب مي‌شود. ازن بهترين اکسيد کننده جاري در دنيا شناخته شده و تمامي باکتري‌ها و ويروس‌ها پودر پوکلرين و انگل‌ها را از بين مي‌برد.

  تصفيه آب استخر به وسيله فبلتراسيون
  فيلترهاي شني که تشکيل شده از سيليس و پرولايت جهت گرفتگي سختي آب مي‌باشند در دنيا به عنوان يکي از راه‌هاي تصفيه آب استخرها استفاده مي‌شوند. طرز کار اين فيلترها به اين صورت است که آب از داخل فيلترها عبور کرده و سختي و چربي آب توسط فيلترها که به صورت 3 مرحله ريز، درشت و متوسط قرار گرفته اند فيلتراسيون مي‌شوند. اگر زماني مقدار دبي آب کاهش يابد يا چربي و سختي آب بيش از حد مجاز باشد نشان دهنده تمام شدن مواد داخل دستگاه‌هاي فبلتراسيون يا کثيف شدن آن‌ها مي‌باشد.