لطفا برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید 1. نکات مهم انتخاب انواع چيلر جذبي :

  1. چيلر جذبي يکي از تجهيزات توليد برودت در سيستم هاي تهويه مطبوع ساختمان ها بوده که مصرف برق خيلي پايين تري نسبت به چيلرهاي تراکمي دارند اما نيازمند انرژي حرارتي زيادي (مانند آبگرم – آب داغ – بخار – شعله مستقيم)هستند.اين انرژي گرمايي جهت ايجاد برودت در ژنراتور چيلر جذبي سبب بخار شدن آب محلول در ليتوم برومايد مي گردد. بخار آب حاصله وارد کندانسور شده و در آنجا به دليل تماس با کويل هاي آب برج خنک کننده تقطير شده و وارد اواپراتور مي شود. به دليل وجود خلا (فشار0.01 atm) در اواپراتور آب مقطر تبخير شده در نتيجه حرارت نهان خود را از کويل هاي سيال سيستم تهويه مطبوع (معمولا آب) جذب مي کند. سپس بخار آب حاصله از اين فرآيند در ابزوربر جذب ليتيوم برومايد شده، اين ليتيوم برومايد رقيق توسط پمپ سولوشن وارد ژنراتور مي شود.ليتيوم برومايد خشک نيز در ژنراتور جهت جذب آب و رقيق شدن به ابزوربر برگشت داده مي گردد.پمپ مبرد هم در چيلر هاي جذبي وظيفه انتقال آب از کف اواپراتور به روي لوله هاي حامل سيال سيستم تهويه را به عهده دارد.

   چيلر جذبي را مي توان براساس انرژي مورد نياز عملکرد آنها دسته بندي کرد:

       چيلر جذبي آبگرم
       چيلر جذبي آب داغ
       چيلر جذبي شعله مستقيم
       چيلر جذبي بخار

   اجزاي اصلي چيلرهاي جذبي عبارتند از:

   ژنراتور، کندانسور، ابزوربر، اواپراتور، پمپ سولوشن، پمپ مبرد، شيرهاي کنترل، ترموستاتها و تابلو برق مربوطه
                                                                                                               
   در انتخاب چيلرهاي جذبي و سفارش دستگاه بايد موارد ذيل مشخص شوند:

        ظرفيت برودتي نامي و تناژ واقعي تبريد دستگاه(TR)
       نوع چيلر جذبي (آبگرم، بخار، آب داغ، شعله مستقيم).

  2. به طور کلي کارشناسان تاسيسات براي محاسبه ظرفيت چيلر جذبي مورد نياز در هر پروژه، علاوه بر محاسبه پارامترهايي مانند شرايط جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا، رطوبت نسبي هوا، نوع کاربري ساختمان، نوع مصالح به کار رفته و اجراي نماي ساختمان، جهت قرارگيري ساختمان نسبت به زاويه تابش خورشيد، تعداد طبقات و سطح زير بناي ساختمان ، تعداد نفرات و تجهيزات کوچک و بزرگ الکتريکي داخل ساختمان و ...، به حجم آب سرد مورد نياز و ضرايب اطمينان کافي در عملکرد چيلر جذبي توجه مي کنند.اما چنانچه مايل به استفاده از امکان محاسبه سر انگشتي (فاز 1) چيلر مورد نياز ساختمان هاي مسکوني و اداري در شرايط آب و هوايي مانند تهران هستيد، مي توانيد به ازاي هر 100 متر مربع از ساختمان به طور تقريبي ظرفيت نامي 5 تن تبريد را در نظر داشته باشيد.

  3. در چيلرهاي جذبي آمونياکي منبع اصلي تامين انرژي براي ايجاد برودت گاز شهري مي باشد.
  4. در چيلر هاي جذبي ليتيوم برومايد (ظرفيت هاي بالاتر از 30 تن تبريد) منبع اصلي انرژي آبگرم، آب داغ و يا بخار مي باشد (به جز چيلرهاي جذبي شعله مستقيم که مشعل با سوخت مناسب مستقيماروي آن نصب مي شود).

  چالش هاي انتخاب چيلر جذبي براي سيستم هاي تهويه مطبوع در ساختمان ها عبارتند از:

  • هزينه خريد اوليه بالاتر چيلرهاي جذبي نسبت به چيلرهاي تراکمي با ظرفيت مشابه
  • ابعاد و وزن بالاتر چيلرهاي جذبي نسبت به چيلرهاي تراکمي با ظزفيت مشابه
  • هزينه هاي تعمير و نگهداري و راه بري بالاتر چيلرهاي جذبي نسبت به چيلرهاي تراکمي
  • لزوم اختصاص حجم آب در گردش و ظرفيت برج خنک کننده بيشتر (مصرف آب بيشتر) و انتخاب پمپ هاي سيرکولاتور برج با ظرفيت بالاتر و لوله و اتصالات با سايزهاي بزرگ تر در چيلرهاي جذبي نسبت به تراکمي
  • از دست رفتن مزيت نسبي و اقتصادي استفاده از سوخت گاز طبيعي جهت تامين انرژي با چند برابر شدن هزينه گاز مصرفي در سنوات گذشته در چيلرهاي جذبي
  • راندمان عملکرد لحظه اي يا COP پايين تروراندمان ميانگين عملکردIPLV کمتر در تمامي مدل ها و انواع چيلرهاي جذبي نسبت به چيلرهاي تراکمي اسکرو، اسکرال و خصوصاسانتريفيوژ