لطفا برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید 1. نکات مهم انتخاب انواع ديگ آبگرم فولادي :

  1. به طور کلي ديگ آبگرم يا آب داغ با استفاده از احتراق و گرماي مشعل و برخورداري از سطوح جذب انرژي گرمايي، وظيفه تامين گرمايش مورد نياز در صنايع، ساختمان ها و استخرها را به عهده دارد.

  2. ديگ هاي آبگرم فولادي صرفنظر از ظرفيت، ابعاد و فشار کار به انواع "فايرتيوپ" و يا "واترتيوپ" تقسيم مي گردد.

  3. در ديگ هاي فايرتيوپ جريان شعله و دود حاصل از احتراق با عبور از درون لوله ها و پاس هاي بويلر گرماي خود را به آب ديگ منتقل مي کنند ولي در ديگ هاي واترتيوپ (مانند بويلر هاي نيروگاهي) حرارت و گرماي مشعل ها فضاي اصلي ديگ را اشغال مي کنند و آب درون لوله ها گرم مي گردد.

  4. با توجه به اهميت سطوح تبادل حرارت در ديگ ها ، برخي از توليدکنندگان به منظور افزايش اين سطوح تبادل حرارت، از سطح انتهاي ديگ نيز براي گردش آب و تبادل حرارت استفاده مي نمايند که به اين ديگ ها عقب خيس يا "Wet Back" مي نامند.

   بديهي است ديگ هاي وت بک از نظر هزينه ساخت گرانتر و داراي راندمان و قيمت تمام شده بيشتري نسبت به ديگ هاي "Dry Back" هستند.

  5.  براساس استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي به طور کلي در ساخت ديگ آبگرم يا آب داغ فولاديجنس بدنه (shell )، کوره يا محفظه احتراق و شبکه ها بايد از فولادهاي آلياژي مخصوص ساخت مخازن تحت حرارت و فشار مطابق DIN 17MN4 و يا ASMEA516/G70 و براي جنس لوله ها يا تيوپ هاي بويلر از لوله هاي آتش خوار بدون درز DIN ST 35.8 شود.

  6. يکي از مهمترين نکات در طراحي و توليد ديگ هاي آبگرم فولادي (آب گرم ، آب داغ و بخار) منطبق بودن کليه قسمت هاي ساخت، اجرا، قطعات، کنترل، دسترسي، تست و ... با استانداردهاي مدون و شناخته شده است و همچنين نقشه هاي اجرايي ساخت و طراحي بويلر از برندهاي تاييد شده بين المللي است، به عبارت ديگر صرف بهره گيري از نوع مرغوب فولادهاي آلياژي و لوله هاي آتش خوار گفته شده در بالا به تنهايي نمي تواند تضمين کننده عملکرد، راندمان و طول عمر مفيد بويلر باشد، بلکه لازم است ساخت بويلر با استفاده از نقشه هاي تاييد شده و نيز به روشهاي تعريف شده و مورد قبول استانداردهاي بين المللي انجام پذيرد. اين نکته تا آنجا اهميت دارد که ساخت بويلر بدون نقشه هاي مدوّن و تاييد شده به هيچ وجه قابل توجيه نيست.

  7. با توجه به اهميت ديگ و مشعل به عنوان قلب سيستم حرارت مرکزي ساختمان ها و لزوم در نظر گرفتن احتمال نواقص و خرابي در عملکرد آنها (در طولاني مدت) و همچنين امکان صرفه جويي هرچه بيشتر در مصرف سوخت، چنانچه تعداد واحدهاي مسکوني ساختمان 8 واحد يا بيشتر و يا متراژ کل سطح زير بناي مفيد ساختمان بيش از 1000 متر مربع مساحت داشته باشند طبق استانداردهاي تاسيساتي نصب دو دستگاه ديگ آبگرم فولاديکه هر يک قادر به تامين 60% از ظرفيت گرمايش مورد نياز کل ساختمان را داشته باشند توصيه مي شود.

  8. همچنين با توجه به اهميت موتورخانه ساختمان ها به عنوان مرکز تامين سرمايش و گرمايش و ايجاد رفاه حال ساکنين توصيه مي شود محل موتورخانه ساختمان طوري در نظر گرفته شود که علاوه بر امکان رفت و آمد آسان، درب ورودي بزرگ جهت حمل تجهيزات مختلف، دارا بودن متراژ و مساحت مناسب جهت سهولت انجام عمليات نصب، بازرسي و تعميرات احتمالي، همچنين از نور کافي و تهويه مناسب هوا برخوردار باشد.

  9. با توجه به اينکه نصب کليه تجهيزات اصلي موتورخانه و از جمله ديگ حرارت مرکزي روي فونداسيون بتني از قبل اجرا شده با ابعاد مناسب طبق پلان جانمايي و دقيقا در محل قرار گرفتن تجهيزات انجام مي پذيرد، لذا قبل از نصب تجهيزات اصلي موتورخانه از جمله ديگ آبگرم فولادي نسبت به تعبيه فونداسيون بتني مورد نياز ، طبق ابعاد و استانداردهاي تعريف شده، اقدام کنيد.

  10. نصب ترمومتر مانومتر جهت نمايش دماي آب گرم موجود در ديگ و همچنين فشار سيستم گرمايش ساختمان روي هر ديگ آبگرم فولادي موتور خانه الزامي مي باشد.

  11. نصب ترموستات مستغرق (آگوستات مستغرق) با دامنه دمايي 30 تا 90 درجه سانتي گراد (و يا 30 تا 110 درجه سانتي گراد) جهت تنظيم دماي ديگ و فرمان off-on به رله مشعل روي هر ديگ آبگرم فولادي الزامي مي باشد.

  12. همچنين نصب حداقل يک شير اطمينان و يک ترموستات مستغرق (آگوستات مستغرق) با دامنه دمايي 30 تا 160 درجه سانتي گراد يا بيشتر (بر اساس دماي کار ديگ آب داغ) جهت تنظيم دماي ديگ و فرمان off - on به رله مشعل روي هر ديگ آب داغ الزامي مي باشد.

  13. مهم ترين عواملي که باعث افزايش طول عمر ديگ هاي آبگرم فولادي مي شود عبارتند از:

   • طراحي و ساخت ديگ بر اساس نقشه هاي ساخت تاييد شده است و نيز طبق روش هاي مورد قبول ارائه شده استانداردهاي بين المللي

   • استفاده از فولادهاي آلياژي و لوله هاي آتش خوار عنوان شده در رديف 5،سطح حرارتي کافي تيوپ ها، تعداد پاس هاي ديگ آبگرم فولادي

   •  استفاده از سختي گير رزيني مناسب با حجم آب در گردش سيستم گرمايشي و يا نصب رسوب زدا روي لوله هاي موتورخانه در سايز و تعداد کافي

   • دريچه هاي هد هول، هند هول و منهول با ابعاد مناسب و در محل هاي مورد نياز جهت امکان بازرسي و سرويس هاي دوره اي و حتي امکان تعويض تيوپ هاي آسيب ديده ديگ در طول دوران بهره برداري.

   • کيفيت تجهيزات جانبي ديگ هاي آبگرم از اهميت ويژه اي برخورداربوده است، به طوريکه نوع و کيفيت تجهيزات جانبي استفاده شده در ديگ هاي آبگرم يا آب داغ فولادي در عملکرد، ايمني، طول عمر و راندمان اين ديگ ها تاثير بسزايي دارند، در اين ميان به ذکر اين نکته اکتفا مي شود که براي جبران افت راندمان احتراق مشعل ها، لازم است ظرفيت اسمي مشعل حدود 20% بيشتر از ظرفيت ديگ انتخاب شود.

   •  انتخاب تعداد و ظرفيت مناسب ديگ حرارت مرکزي ساختمان به نحوي که حتي در سردترين ايام سال، جهت تامين گرمايش و آب گرم ساختمان، ديگ حرارت مرکزي ملزم به کارکرد پيوسته و بدون وقفه نباشد.(مثلاً در ساختمان هاي حساس خدمات عمومي مانند بيمارستانها، هتل ها، مراکز دولتي، مجتمع هاي مسکوني بزرگ لازم مي باشد ظرفيت گرمايش مورد نظر روي يک ديگ آبگرم فولادي به تنهايي قرار نگيرد و علاوه بر آن هميشه يک ديگ آبگرم فولادي آماده ي کار به صورت رزرو براي مواقع اضطراري نيز در نظر گرفته شود.)

   • انتخاب مشعل با ظرفيت محاسبه شده مناسب گرمايش ديگ (حداکثر 20% بيشتر از ظرفيت ديگ آبگرم فولادي)

   • تنظيم بودن شعله مشعل (آبي سوز بودن و جريان طولي مستقيم شعله مشعل در ديگ آبگرم فولادي)

   • تعداد تيوپ ها و سطح حرارتي آنها در ديگ آبگرم فولادي

   •  در صورت استفاده از مشعل گازوئيل سوز، نوع و زاويه پاشش سوخت از نازل گازوئيل مشعل، بر اساس قطر و طول محفظه احتراق ديگ و بنا به پيشنهاد کارخانه سازنده ديگ تعيين مي گردد.

   • محاسبه و اجراي دقيق دودکش از نظر قطر وارتفاع مکش دود با توجه به حجم هواي احتراقي

   • انجام بازرسي ها و سرويس هاي دوره اي خصوصاً در رابطه با چگونگي و نحوه احتراق مشعل در ديگ آبگرم فولادي، عملکرد صحيح سطح کنترلها، شير اطمينان، ترموستات ها و ..

  14. مهمترين تفاوت ديگ آبگرم فولادي با ديگ آب داغ، بالابودن فشار کار ديگ هاي آب داغ مي باشد.

  15. قبل از انتخاب هريک از انواع ديگ آب گرم فولادي فايرتيوپ زير، ابعاد و وزن آنرا جهت ورود و نصب در فضاي موتورخانه مورد بررسي قرار دهيد.

  16. همچنين پس از انتخاب ديگ آبگرم يا آب داغ مورد نظر و قبل از حمل، در محل نصب ديگ ها فنداسيون با ابعاد مناسب اجرا شود. تا پس از حمل بتوان ديگ را روي فنداسيون مربوطه قرار داد.

  17. در موتورخانه هايي که از ديگ آبگرم فولادي يا ديگ فولادي آب داغ استفاده مي گردد نصب دستگاه سختي گير يا رسوب زدا الزامي مي باشد.

  1Kw. x 860 = K.cal. 1Kcal.= 4 B.T.U 1 F=9/5 C+ 32 1Atm. = 14.7 P.S.I