لطفا برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید 1. نکات مهم انتخاب انواع زنت :

  1. زنت zent دستگاهي مي باشد دو منظوره مطابق با شرايط اقليم ايران که علاوه بر تامين سرمايش و گرمايش، ميزان رطوبت هوا را نيز تنظيم مي کند. زنت مخفف نيمه زمستاني نيمه تابستاني مي باشد و داراي ايده و طراحي کاملا ايراني است.

  2. عملکرد بخش خنک کننده زنت مانند کولرهاي آبي است، بدين ترتيب که علاوه بر داشتن پوشال و پمپ آب براي خنک کردن هوا در تابستان همچنين داراي کويل گرمايي آبگرم جهت ايجاد هواي گرم در زمستان نيز است.

  3. زنت ها (Zent) که معمولا داراي ابعادي بزرگتر از کولرهاي آبي هستند در تابستان هواي بيرون را دريافت نموده و از لابه لاي پوشالهاي مرطوب عبور مي دهند و پس از خنك شدن هوا (مانند كولر آبي ) توسط كانالهاي اجرا شده به فضاهاي داخلي ساختمان منتقل مي نمايند و در زمستانها نيز هواي داخل ساختمان را دريافت نموده و از ميان كويل هاي آبگرم بالاي دستگاه عبور داده و هواي گرم را به فضاهاي داخلي ساختمان منتقل مي کنند.

  4. به عبارت ديگر زنت ها به دليل استفاده از سيستم خنک کنندگي مشابه کولرهاي آبي برعکس ايرواشرها احتياجي به پمپ قوي آب و نازل هاي متعدد جهت پودر کردن قطرات آب نداشته و داراي قيمت ارزانتر و مناسب تري نسبت به ايرواشرها هستند.

  5. اجزاي مهم زنت شامل بدنه، الکتروموتور، فن، کويل آبگرم (يا کويل برقي)، دريچه هاي قابل تنظيم، پوشال و پمپ آب هستند.

  6. لوله ها و کانال هاي زنت شامل لوله رفت و برگشت آب گرم از ديگ آبگرم و يک انشعاب آب سرد مصرفي جهت تامين آب سرد پوشال ها و همچنين کانال رفت و برگشت هوا به فضاي داخلي ساختمان هستند.

  7. محل نصب زنت ها در داخل ساختمان و در فضايي كوچك كه داراي پنجره اي مناسب جهت دريافت هواي تازه مورد نياز براي رطوبت زني و خنک کنندگي در تابستان است، مي باشد .لازم به ذکر است پنجره مربوط به تامين هواي تازه بايد در زمستان ها بسته شود.

  8. نحوه انتخاب وسفارش دستگاه براساس حجم هوادهي (CFM-m3/hr) جهت عملکرد سرمايش تبخيري در تابستان و نيز بر اساس قدرت حرارتي کويل گرمايش (kcal/hr) جهت تامين گرمايش در زمستان است.

  1M³ = 35.315 Ft.³ 1K.Cal. = 4 B.T.U. 1 Atm. = 14.7 P.S.I. 1 G.P.M. X 0.2271 = 1M³/hr 12000B.T.U. = 1Ton of Ref. 1M³/hr = 0.588 C.F.M