لطفا برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید 1. نکات مهم انتخاب انواع پمپ آب و آبرساني :

  1. به طور کلي عمل جابجايي آب و ديگر مايعات در صنايع مختلف توسط پمپ ها انجام مي شود و پمپ آب وظيفه انتقال و تامين آب مصرفي مورد نياز در تاسيسات آبرساني، اطفا حريق، آب نماها، کشاورزي، کارخانجات و... را به عهده دارد.
  2. در اين راستا يک پمپ آب مناسب بايد علاوه بر تامين حجم آبدهي متناسب با مقدار مصرف، داراي فشار کافي جهت رسانيدن آب به محل مصرف نيزاست.
  3. در صورت کمبود فشار آب در داخل واحد خود به راحتي مي توانيد با مراجعه به جدول درج شده در راهنماي انتخاب محصول بخش" پمپ آب پنتاکس خانگي" بر اساس تعداد طبقات و نيز تعداد واحدهاي آپارتمان خود، شخصا نسبت به انتخاب پمپ تامين فشار آب ساختمان خود اقدام کنيد.(البته طبق توضيحات درج شده در همان بخش براي عملکرد هر پمپ تامين فشار يک منبع ديافراگمي، پرشرسوئيچ، مانومترواتصال برنجي دنده اي پنج راهه نيز لازم است)
  4. بوستر پمپ ها که به عنوان پمپ هاي تقويت کننده (از لحاظ دبي وهد) مورد استفاده قرار مي گيرند، عمدتا شامل بوستر پمپ هاي آبرساني و بوستر پمپ هاي آتش نشاني هستند.
  5. در بوستر پمپ هاي آبرساني وظيفه جوکي پمپ تامين مقادير اندک آب با هد يا فشار پمپ هاي اصلي است و نصب سيستم دور متغير يا اينورتر در بوستر پمپ هاي آبرساني علاوه بر کاهش مصرف برق و تامين فشار آب ثابت، باعث راه اندازي آرام و جلوگيري از ضربه آب (water hammer) و شوک الکتريکي است.همچنين به منظورجلوگيري از استهلاک يک پمپ در بوستر پمپ هاي آبرساني نصب Change Over در تابلو مدار فرمان باعث ايجاد امکان استارت پمپ ها با نوبت متغيرمي شود.
  6. در هنگام انتخاب و سفارش بوستر پمپ آبرساني و آتشنشاني مورد نياز پروژه، علاوه بر بررسي دقيق هد و دبي مورد نياز، تعداد پمپ ها، توان موتور الکترو پمپ ها، نوع اينورتر (دور متغير)، Change Over  (براي پمپ هاي آبرساني)، لازم است کليه تجهيزات بوستر پمپ از قبيل نوع شيرآلات و اتصالات ، قطعات و تجهيزات تابلو برق، پرشر سوئيچ، لوله ها و کلکتورها، شاسي بوستر پمپ، نوع و ظرفيت مخزن ديافراگمي و ... از طرف خريدار دقيقا تعيين و اعلام شود.
  7. مکش آب از سطح پايين تر از محل نصب پمپ علاوه بر کاهش راندمان پمپ، ممکن است باعث خلاء و پديده کاويتاسيون در پروانه پمپ گردد.
  8. نصب صافي (استرينر strainer) در لوله مکش کليه پمپ ها و نصب لرزه گير در لوله ورودي و خروجي پمپ هاي زميني و پمپ هاي آبرساني ضروري مي باشد وهمچنين در مسير لوله آب رفت و برگشت کليه پمپ ها نصب شير فلکه دروازه اي همراه با مهره ماسوره (و يا فلنج در سايزهاي بزرگتر) به منظور ايجاد امکان قطع جريان آب درون لوله و خارج کردن پمپ از محل خود جهت انجام تعميرات احتمالي الزامي است.
  9. به منظور جلوگيري از بازگشت آب سيستم به سمت پمپ ها ، نصب شير يک طرفه بصورت افقي در مسير آب خروجي از پمپ ها  الزامي مي باشد.

       
   Gal .(am.) = 3.785 Lit       1M³ = 1000 Lit
  1M³ /hr. x 4.4 = 1 G.P.M       1M³ = 264.2 Gal.am
  1G.P.M. x 0.2271 = 1 M³ /hr       1 M³ = 35.315 Ft.³
    Atm.=14.7 P.S.I       1Atm= 10.331مترارتفاع ستون آب