مراکز سرویس
مراکز سرويس شرکت فني مهندسي مهاجر:

1. خيابان بهار شمالي، کوچه‌ي ماني
    تلفن: 88323241

2. خيابان طالقاني شرقي، بعد از چهار راه بهار، کوچه‌ي وزين، پلاک 7، واحد 4
    تلفن: 77628140 - 77628141 - 77628142

3. خيابان طالقاني شرقي، بعد از مفتح، پاساژ دانش، طبقه‌ي زير همکف، پلاک 5
    تلفن: 88322044 - 88346088


4. خيابان طالقاني شرقي، بعد از مفتح، پاساژ دانش، طبقه‌ي زير همکف، پلاک 9
    تلفن: 88320448 - 88323528